Holandsko-slovenské obchodné fórum | Aktuálne | Atrium Architekti

Holandsko-slovenské obchodné fórum

Bolo nám veľkou cťou zúčastniť sa na hrade holandsko-slovenského obchodného fóra za účasti prezidentky SR a holandského kráľovského páru.