Nominácia na CEZAAR 2024 | Aktuálne | Atrium Architekti

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové domy. Na jeseň sa tešíme na výsledky.
Ocenenie je každoročne udeľované Slovenskou komorou architektov.

Slovenská komora architektov tento rok už po 23-krát ocení to najlepšie zo súčasnej slovenskej architektúry cenami za architektúru, CE ZA AR. Zo 116-tich prihlásených architektonických realizácií v 1. kole, odborná porota v zložení: Ján Hoffstädter, Petra Kunarová, Samppa Lappalainen, Matúš Pajor (náhradník), Jan Schindler, Lucie Vogelová, Doris Wälchli a Zuzana Zacharová, zúžila výber na 30 diel, ktoré osobne v priebehu minulého týždňa navštívila. Hektický týždeň na cestách plný vizuálnych vnemov a intenzívnych diskusií vyústil do záverečného hodnotenia a výberu nominovaných diel v jednotlivých kategóriách.

Z hodnotenia medzinárodnej poroty:
Zelená Lipa je jedinečným príkladom toho, ako sa dá vybudovať dobrý štandard súčasného bývania v regióne, ktorý je vzdialený od centra investičných príležitostí.
Znovuobjavuje pôvodnú starú betónovú konštrukciu z konca 80. rokov minulého storočia, čo z nej robí dobrý príklad zodpovedného a ekologického riešenia výstavby, materiálovou a priestorovou recykláciou.

Zdroj: CEZAAR 2024 https://cezaar.tv/