Zelená Lipa

DOMM

RD Grot

Vila Michalovce

Art School Smižany

Mlyn Humenné

Výmenník Važecká

Loft v mlyne

Vila P

Vila M

Vila Zuzana

East Side Architecture

Vila Praha

Vila A

Vila H

Vedecká knižnica Košice

Energo control

Pešia zóna Liptovský Mikuláš

Železničná polícia

Pamätné miesto B. Bjørnsona

Športové centrum Pod mostom

Vojenský cintorín Bodružal

Telegrafia

Vila Levoča

Motorest Kanada

Holcim Bussiness Services

Vila Silvia