Kontakt

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
Mlynská 27 (OC Gastrodom)
040 01 Košice
Slovensko

Tel

+421 55/ 62 315 87

E-mail

info@atriumarchitekti.sk

Web

www.atriumarchitekti.sk

Fakturačné údaje

Názov: Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
Fakturačná adresa: Mlynská 27, 040 01 Košice
IČO: 44 263 970
DIČ: 202 266 99 24
IČ-DPH: SK 202 266 99 24
Číslo účtu: 400 695 39 51 / 7500
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0695 3951
BIC (SWIFT): CEKOSKBX