Centrum zdieľaných služieb

Virtuálny svet už nemá žiaden fyzikálny ekvivalent. A to napriek
tomu, že jeho aktéri žijú kdesi na Zemi. Mnohých z nich už
prirodzený priestor obmedzuje a nudí…

Virtuálny svet je prosto iný svet, ktorý sme vytvorili, ktorý používame a odovzdávame
mu svoje znalosti a kompetencie. Nie je však isté, ako toto obcovanie
dvoch svetov budeme dlhodobo znášať. Či nás náš statický
svet so svojím pomalým ospalým pohybom jednoducho neomrzí.
Alebo či nás absurdná prázdnota infosféry nerozloží ako pleseň.
Či nás ľahkosť virtuálnych identít nevzdiali tej našej a neuvrhne do
schizofrénie ako stavu bytia. Uvidíme. /1/V roku 2014 dali v Košiciach do prevádzky v rámci koncernu
LafargeHolcim nové európske centrum zdieľaných služieb European
Business Services, ktoré poskytuje podporu jednotlivým
výrobným entitám v Európe v oblastiach, ako sú finančné transakcie,
účtovníctvo, fakturácia, zákaznícka podpora, správa dát,
personálna a mzdová administratíva. Aktuálne ide o približne
350 pracovných miest, prevažne finančných špecialistov. LafargeHolcim
sa stal významnou spoločnosťou, ktorá na Slovensku
rozhodila svoje siete v oblasti zdieľaných služieb.

„Život v sieti znamená život v prievane. Sieť nie je nikdy hotová.
Sieť treba stále rozširovať. Jedna sieť plodí ďalšie siete. Každý
obyvateľ siete si vytvára svoju vlastnú sieť… V sieti vládne permanentná
komunikácia. Sieť je komunikácia. Komunikácia je opakom
hierarchie. Hierarchia je organizačná forma pyramídy. Heterarchia
je organizačná forma siete. V pyramídach sa šepká. V pyramídach
sa nič nedeje. V pyramídach vládne smrť. V sieťach vládne život.
Sieť je community. Sieť sú ľudia – ľudia ako ty a ja.“ /2/

Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je zároveň
prechodom od uzavretej k otvorenej spoločnosti. Túto
skutočnosť prirodzene reflektuje požiadavka na fyzický pracovný
priestor pre jednotnú skupinu, ktorá hovorí vlastným jazykom
a prezentuje vlastnú (korporátnu?) skupinovú kultúru.

OPEN SPACE OFFICE má so sieťou (nielen virtuálnou) mnohé
spoločné menovatele. Je opakom tradičných kancelárií, kde sa
pracovný deň jednotlivca za zatvorenými dverami dá prirovnať
k režimu fungovania CD prehrávača: OPEN_CLOSE_PLAY_
PAUSE_PLAY_STOP_OPEN_CLOSE.

Naopak, OPEN SPACE OFFICE je prehľadný, efektívny, účelný,
hromadný, ekonomický; predstavuje kontrolu, operatívnosť, komunikáciu,
flexibilitu, stratu súkromia, šum, ruch, dohľad… Ako
sa dá v takomto prostredí docieliť, aby sa medzi ľuďmi jednotlivec
cítil človekom? Vtedy, keď autorom interiéru nie je manažér
spoločnosti, ale architekt.

OPEN SPACE – otvorený priestor –, už z povahy slov vyplývajúc,
je pre architekta vďačnou východiskovou pozíciou. Predmetný
sa nachádza na troch podlažiach košického Aupark Tower.

Kým užívateľ určil jeho programovú náplň a napĺňa ho ľudskými
zdrojmi, architekt definoval a zhmotnil jeho podobu. V duchu
produkcie spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou stavebných
materiálov, je koncepcia riešenia interiérov založená na celkovom
industriálnom výraze priestoru a materiálovej diverzite interiérových
prvkov. Betón, sklo, priznané stavebné konštrukcie,
viditeľné inštalácie vzduchotechniky a elektrických rozvodov, to
všetko je v primeranej proporcii zmäkčené drevenými prvkami.
V priestorovom riešení sú otvorené plochy, racionálne zaplnené
pracovnými miestami, vyvážené vloženými hmotami s odlišnou
funkciou a kontrastným materiálovým prevedením (betón, drevo).

Kým v otvorenom priestore hustej siete pracovísk prebieha pohyb
po virtuálnej sieti, vložené objemy majú komorný charakter.
Okrem utilitárnej funkcie, akou je úložný priestor a hygienické
zázemie, poskytujú uzavreté priestory na relax, hru, call, meeting…
Kvalita grafického prostredia kyberpriestoru je mnohokrát
(cielene) ohromujúca, sugestívna, vzbudzuje záujem, nároky,
je vystavená kritike užívateľov. Grafický dizajn je však minimálne
rovnako podstatná súčasť reálneho sveta. Jednoznačné
a zrozumiteľné komunikačné rozhranie vo fyzickom priestore
je tak dôležité, ako v tom virtuálnom. Vyabstrahované symboly,
prehľadná grafika a typografia sú integrálnou súčasťou navrhnutého
interiéru. Orientujú, označujú, šetria zbytočné otázky, odpovede,
čas… Oproti virtuálnemu komunikačnému rozhraniu zápasia
s problémom pružne reagovať na neustále vznikajúce zmeny
v prostredí, kde sú zbrane v podobe tlačiarne a lepiacej pásky
dostupné každému.

Dôrazom na dizajn, humanizáciu pracovného prostredia
a originalitu jeho prevedenia je vo svetovom meradle známa
spoločnosť Google. Príchodom mnohých nadnárodných
spoločností, nielen na východné Slovensko, začalo motiváciu
a ohodnotenie zamestnanca predstavovať čosi viac, než len číslo
na výplatnej páske. Snáď aj v našom prostredí budú okrem smädu
uspokojené aj iné ľudské potreby a zmysly; a aj v priestoroch, kde
je cieľovým produktom činnosti človeka informácia, ostane pre
neho fyzický priestor a čas tou najprirodzenejšou vecou na svete.

Andrea Bočková, ARCH 12/2016