Slovenský oblak v Dubaji

Na výstave EXPO 2020 v Dubaji sa Slovensko bude
prezentovať národnou expozíciou v samostatnom pavilóne.
Pavilón je navrhnutý ako kovová modulárna
konštrukcia z ľahko odnímateľných modulov a
materiálov – možno ho znovu použiť na inom mieste.


Téma svetovej výstavy v Dubaji, ktorá
sa bude konať od 20. októbra 2020
do 10. apríla 2021, je futuristická:
Spájanie myšlienok, vytváranie
budúcnosti (Connecting Minds, Creating the
Future). Podľa usporiadateľov má reflektovať
víziu pokroku a rozvoja založenú na
spoločnom zámere, odhodlaní a spolupráci.
V nadväznosti na hlavnú myšlienku vznikli aj
tri podtémy: príležitosť, mobilita a udržateľnosť.
V rámci týchto troch tém budú jednotlivé
krajiny prezentovať svoj príbeh. Po ukončení
Expa sa výstavisko zmení na univerzitu
a výskumné centrum.

Architektonický návrh

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlásilo 5. októbra 2018 súťaž na architektonický
návrh slovenskej expozície na Svetovej
výstave Expo 2020 v Dubaji. Do súťaže
sa zapojilo 17 autorských kolektívov a zvíťazil
návrh A B.K.P.Š., spol. s r. o., (Róbert Bakyta,
Martin Kusý ml., Ľubomíra Blašková). Víťazný
kolektív a vyhlasovateľ sa však nedohodli
na podmienkach ďalšej spolupráce, v zmysle
podmienok súťaže tak začal vyhlasovateľ
rokovať s druhým v poradí. Rokovania boli
v tomto prípade úspešné. Autorom návrhu,
ktorý bude Slovensko reprezentovať na Svetovej
výstave v Dubaji 2020, je Architektonické
štúdio Atrium z Košíc.
Expozícia Slovenska sa na výstave predstaví
v rámci témy mobilita s ambíciou ukázať
Slovensko ako modernú krajinu dobrých
nápadov. Krajinu, ktorá môže ťažiť nielen
z tradícií, ale ponúka čoraz viac kreatívnych
myšlienok, inovatívnych vynálezov, kvalitných
ľudí a produktov schopných globálne sa presadiť
v modernom svete. Predbežný odhad
všetkých výdavkov spojených s výstavou stanovila
vláda Slovenskej republiky vo výške viac
ako 6,8 milióna eur.

Pohyb myšlienok

Slovensko má historicky mnoho zásluh na
pokroku v oblasti mobility. Nejde len o patenty
ako helikoptéra, padák či prvý elektromotor.
Zo súčasnosti sú známe aj napredovania
v oblasti spájania leteckej a cestnej dopravy – aeromobil. Keďže väčšina našich prevratných
patentov sa spája so vzdušnou mobilitou,
rozhodli sa autori návrhu tému oblakov
pretaviť do nášho pavilónu.
Pavilón je navrhnutý ako oblak myšlienok
reprezentujúci plynulý pohyb, ktorý nabáda
na zastavenie sa, nádych a snenie. Vďaka ľahkosti
materiálov poskytuje oblak nepretržitý
pohyb a príležitosť pre návštevníka cestovať
len tým, že zdvihne zrak a nechá sa vtiahnuť
do jeho útrob. Pri prechádzke po pavilóne
sa návštevník cíti obklopený oblakom myšlienok,
vnára sa doň, aby odhalil jeho vrstvy.
Vo forme oblaku myšlienok ponúkne pavilón
návštevníkom dušu našej krajiny. Stabilita
a istota obrysov stvárňujú dedičstvo bohatej
a autentickej kultúry a prírody, ktorá tvorí
srdce Slovenska. Táto štruktúra je zhotovená
z vrstvenia textúr obohatených o motív slovenských
vzorov, symbolizujúcich mnohoraké
aspekty našej krajiny. Po zotmení sa na vrstvách
rozpúta farebná hra svetiel odzrkadľujúca
rôznorodosť krajiny.
Autori koncipovali architektonický návrh
tak, aby zodpovedal rozpočtovým požiadavkám
a aby sa prispôsobil realizovateľnosti.
Už v tejto fáze pristúpili navrhovatelia k téme
pragmaticky a radili sa so stavebnými spoločnosťami
a konzultantmi v Dubaji, ktorí sa už
podieľali na iných stavebných projektoch pre
Expo. Porovnávali projekt podľa návrhových
a dodacích usmernení spoločnosti Expo 2020
Dubaj a tiež využívali skúsenosti z predošlých
realizácií.

Konštrukčné riešenie

Pavilón stavia na racionálnej, mobilnej,
modulárnej, kontajnerovej architektúre, ktorá
je v ktoromkoľvek okamihu pripravená na
prevoz a montáž a zároveň reflektuje vlastnú
tému mobility.
rámci modulu sú umiestnené ľahké transparentné
textílie, ktoré sú na streche pavilónu
a po jeho bokoch ukotvené tenkými oceľovými
lankami. Takáto konštrukcia zabezpečí
ich stabilitu aj v prípade zhoršených poveternostných
podmienok. V prípade extrémnych
podmienok, aké predstavuje napríklad púštna
búrka, je možné látky vyrolovať nahor.
Ako samotný oblak, tak aj slovenský pavilón
sa po skončení EXPO 2020 vyparí. Je totiž
Časť výstaviska EXPO 2020,
v ktorom budú sústredené
pavilóny jednotlivých štátov
v rámci podtémy mobilita.
návrh A B.K.P.Š., spol. s r. o., (Róbert Bakyta,
Martin Kusý ml., Ľubomíra Blašková). Víťazný
kolektív a vyhlasovateľ sa však nedohodli
na podmienkach ďalšej spolupráce, v zmysle
podmienok súťaže tak začal vyhlasovateľ
rokovať s druhým v poradí. Rokovania boli
v tomto prípade úspešné. Autorom návrhu,
ktorý bude Slovensko reprezentovať na Svetovej
výstave v Dubaji 2020, je Architektonické
štúdio Atrium z Košíc.
Expozícia Slovenska sa na výstave predstaví
v rámci témy mobilita s ambíciou ukázať
Slovensko ako modernú krajinu dobrých
nápadov. Krajinu, ktorá môže ťažiť nielen
z tradícií, ale ponúka čoraz viac kreatívnych
myšlienok, inovatívnych vynálezov, kvalitných
ľudí a produktov schopných globálne sa presadiť
v modernom svete. Predbežný odhad
všetkých výdavkov spojených s výstavou stanovila
vláda Slovenskej republiky vo výške viac
ako 6,8 milióna eur.
navrhnutý z ľahko odnímateľných modulov
a materiálov ohľaduplných k životnému prostrediu
a na konci expozície sa rozoberie, aby
sa mohol použiť znovu na inom mieste.
Projekt pavilónu navrhlo štúdio Atrium tak,
aby zabezpečil rôzne výhody z hľadiska logistických
riešení prepravy materiálov a dostupnosti
zdrojov – takých, ktoré sú už k dispozícii
v Dubaji, špecifických podmienok počas fázy
výstavby a v neposlednom rade jasnej stratégie
v prípade ich opätovného využitia.

Dispozícia a materiály

Pavilón je rozdelený na exteriér (Slovenské
nádvorie) reprezentujúci fantáziu a interiér,
ktorý stavia na racionalite slovenských nápadov
a výrobkov (Made in Slovakia). Slovenské
nádvorie nabáda návštevníkov na meditatívnu
prehliadku. V tomto návrhu čakanie znamená
pohyb a dialóg s priestorom. Toto je
ústredné miesto, kde sa svet stretáva s našou
krajinou. Tam, kde skúsenosti pokračujú a kde
sa aj prehliadka začína.
Pódium umiestnené v strede cesty na
promenáde bude hostiť vystúpenia, ktoré
pobavia návštevníkov nielen počas čakania.
Na nádvorí bude vždy čo pozorovať – či
už pohyby pavilónu alebo samotnú choreografiu.
Návštevník sa cez oblak myšlienok
a aktivity na nádvorí dostáva do predsiene.
Tu nájde informačný pult s detským kútikom
a obchodom.
Vybraní návštevníci a VIP hostia sa dostanú
na prvé a druhé poschodie schodiskom,
ktoré mizne v oblaku myšlienok, aby sa znova
objavili v reštaurácii a konferenčných miestnostiach
na prvom poschodí či v kanceláriách
na druhom poschodí. Na konci pavilónu sú
situované technické miestnosti a sklady spolu
s technickým a zásobovacím schodiskom
a výťahom. Ten zároveň spĺňa funkciu zadného
diskrétneho VIP vchodu.
Návrh pavilónu si dal za cieľ predstaviť
logický, rozumný a elegantný prístup z hľadiska
zážitku návštevníkov. Ide predovšetkým
o minimalizáciu problémov pri čakaní pred
vstupom, pričom zároveň ponúka riešenie
na zabezpečenie tienenia a ochrany pred
slnkom a teplom, a to aj formou rozprašovania
vodnej pary, ktorá dopĺňa ilúziu oblaku.
V neposlednom rade má navrhované rozloženie
oblasti za cieľ ponúknuť maximálnu flexibilitu,
a to najmä v dočasnej výstavnej časti
pavilónu, využívajúc najužitočnejšie riešenia,
ktoré ponúkajú technológie na trhu v Dubaji.
Väčšinu navrhnutých materiálov vybrali
autori tak, aby vytvorili riešenia, ktoré sa rýchlo
inštalujú a majú minimálny vplyv na životné
prostredie. Na druhej strane však predstavujú
obdivuhodnú bohatosť slovenskej kultúry vo
všetkých aspektoch života.
Základ konceptu – oblak myšlienok – je
stvárnený priehľadnými látkami symbolizujúcimi
dočasnosť a pohyb. Kovová modulárna
kontajnerová konštrukcia je symbolom
pevného základu a praxe. Tieto materiály je
možné jednoducho prepraviť zo Slovenska,
respektíve ľahko obstarať v Spojených arabských
emirátoch. Javia sa teda ako najlepšia
voľba z hľadiska stratégie nákladov a minimalizujú
nepredvídateľné okolnosti.

Zdroj: QUARK 062019