Architekúra knižnice

Tajomný box.

Viac

Klietka poznania

Časopis Interiér / Exteriér Marec 2009

Viac

Fluidum drobnej stavby

Cena sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, v šiestich kategóriách (exteriér, rekonštrukcia a obnova budov, občianske …

Viac

Vojnové pohrebisko v Bodružali

Viac

Nadstavba ako kapota

Trojpodlažný objekt v areáli bývalých plynární v Košiciach bol komplexne stavebne upravený a nadstavaný o jedno podlažie vrátane podkrovia. Hmotovo je členený na na pôvodnú a novú (nadstavenú) časť. Tie sú materiálovo zvýraznené. Pôvodná …

Viac

Výstava mesiaca

Výstava Atrium 20+1 ako výstava mesiaca v časopise ARCH.

Viac

Demokreácia

Architektura Morator 09/2005

Viac

1000x European Architecture

Vydavateľstvo Braun Publishing, Švajčiarsko

Viac

Michal Burák: Kvalita prostredia a kvalita života spolu úzko súvisia

Kvalita prostredia a kvalita života spolu úzko súvisia. Ak dlhodobo žijeme v neútulných, rozbitých priestoroch, určite máme v živote oveľa menej potešenia, ako keby sme bývali v príjemnom, harmonickom a rastlo vzniknutom prostredí. Prečo nás …

Viac

Nová Slovenská architektúra

Vydavateľstvo Slovart, autor Henrieta Moravčíková

Viac