Pamäť a miesto

…úcta k reliktom minulosti vyplýva z ľudskej prirodzenosti: ľudská schopnosť uvedomiť si seba samého generuje nielen pamäť, ale aj strach, a v dôsledku toho aj potrebu sebaidentifikácie s predkami.

Viac

City Visions

Berlage Institute Rotterdam a Centre for CE Architecture Praha organizujú projekt City Visions Europe, ktorý bude prebiehať až do r. 2010. Projekt si kladie za cieľ stimulovať odbornú debatu na tému blízkeho vývoja štvorice vybraných európskych miest. …

Viac

Ako trafiť klinec po hlave (rozhovor s architektmi z Atria)

Košické architektonické štúdio Atrium bolo vytvorené v roku 1991 s cieľom integrovať architektúru, urbanizmus, interiér, dizajn a ostatné zložky tvorby do jedného priestoru. Architekti z Atria sú laureátmi viacerých medzinárodných a celoštátných …

Viac

Dom ako detská skladačka

Cena Dušana Jurkoviča je najvyšším ocenením, ktoré každoročne udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS) za realizované dielo v oblasti architektúry. Začiatkom októbra zasadala na pôde SAS medzinárodná porota Jurkovičovej ceny pre rok 2004 za …

Viac

Architektúra - hra o prekvapenie

Cenu Dušana Jurkoviča 2004 získala Základní umělecká škola Smižany košického architektonického studia Atrium. O vítězném projektu, architektuře a dalších realizacích a studiích jsme hovořili s architektem Dušanem Burákem. Cena Dušana …

Viac

Znovuzrodenie v architektúre

…“zapamätajte si jednu vec, jeden nesporný poznatok, že totiž tradíciu tvorí reťaz všetkých postupných revolučných udalostí z minulosti“… povedal Le Corbusier v roku 1958.

Viac

Na skok v ateliéri Atrium

S ing.arch.Dušanom Burákom, z ateliéru Atrium v Košiciach, hovoríme o Zlatej žile, bicyklovaní a o Základnej umeleckej škole v Smižanoch, za ktorú v minulom roku získal tento architektonický ateliér cenu Dušana Jurkoviča.

Viac

Impulz pre architektúru vidieka

Dušan Burák: Boli sme prekvapení, od prvej architektonickej škice sme však tušili, že „cesta“ je správna.

Viac

Olympiáda 2006

Aj keď rozhodnutie o mieste konania zimných olympijských hier v roku 2002 je za nami, optimisti s nádejou pozerajú do roku 2006 dúfajúc, že Slovensko dostane príležitosť' k pozitívnej celosvetovej prezentácii pri príležitosti konania tohto …

Viac

Doprava verzus obytné prostredie

Na začiatku azda zamyslenie filozofa: „Za dnešného stavu urbanizmu je doprava mrhaním najcennejšou hodnotou v ľudskom živote – časom. Dnes sa 10 – 20 % života v bdelom stave premárni nutnou a skoro vždy namáhavou prepravou. Preto všetky …

Viac