Olympiáda 2006

Aj keď rozhodnutie o mieste konania zimných olympijských hier v roku 2002 je za nami, optimisti s nádejou pozerajú do roku 2006 dúfajúc, že Slovensko dostane príležitosť' k pozitívnej celosvetovej prezentácii pri príležitosti konania tohto …

Viac

Doprava verzus obytné prostredie

Na začiatku azda zamyslenie filozofa: „Za dnešného stavu urbanizmu je doprava mrhaním najcennejšou hodnotou v ľudskom živote – časom. Dnes sa 10 – 20 % života v bdelom stave premárni nutnou a skoro vždy namáhavou prepravou. Preto všetky …

Viac

Vkus sa mení k lepšiemu

Na otázky odpovedá Michal Burák, absolvent košickej Technickej univerzity, jeden z členov Architektonického štúdia Atrium z Košíc.

Viac

Atrium sa snaží kresliť pravdu do priestoru

Činnosť košického architektonického štúdia Atrium sa odvíja od symboliky jeho názvu. V jednom priestore chce poskytnúť vyvážený pohľad na celok a detail – od širšieho urbanistického riešenia cez architektúru až k interiéru a umeniu. Na …

Viac