Architektúra z iného sveta

Odvážna a expresívna forma architektonického
diela – fasáda zvrásnená v rytme kosouhlých
plôch. To je hlavný vizuálny rys komunitného
centra Výmenník Važecká v Košiciach, ktorý
práve dokončili architekti zo štúdia Atrium.
Transformácia nepoužívanej stavby na viacúčelové
centrum priniesla atraktívny výsledok –
nielen vo vonkajšej forme, ale aj v obsahu. Dispozičný
rozvrh sa odvíja na piatich vzájomne
prepojených úrovniach; umožňuje rôznorodé
funkčné využitie. Najvýraznejšou funkciou Výmenníka
však zostáva outdoorová aktivita lezenia.
Špecifické nároky na lezeckú stenu determinovali
dynamicky rozvrhnutý plášť budovy.


V jeho nezvyčajných formách sa ozýva vzdialená
podobnosť s morfológiou kubistickej architektúry
zo začiatku 20. storočia. Architekti však
ostrohrannú syntax kubizmu spodobnili v modernej
konštrukčno-technologickej reči; a dopracovali
sa k nej z celkom iných východísk než
slávni českí kolegovia pred takmer storočím.
Projekt «Výmenník Važecká» je súčasťou rozsiahlejšej
decentralizačnej iniciatívy «SPOTs», ktorú
zosnovalo občianske združenie Košice INTERFACE
2013. Jej cieľom je distribúcia aktuálnych
kultúrnych aktivít do okrajových častí mesta –
v tomto prípade na košické sídliská (Nad jazerom,
Terasa, KVP aj Dargovských hrdinov). Ako
«kryštalizačné body» tohto úsilia poslúžili budovy
zastaranej infraštruktúry výmenníkových staníc
teplovodov. Ich konverziou vznikli miestne «kultúrne
strediská», adekvátne dnešným nárokom
kultúrno-spoločenskej prevádzky. Dramaturgicky
pestrý program «Výmenníkov» by mal prispieť
ku komunitnému rozvoju, mal by iniciovať
občiansku participáciu a sprostredkovať aktuálne
kultúrne, vzdelávacie či umelecké aktivity širšiemu
obecenstvu. «Výmenník Važecká» je spomedzi
ostatných «spotov» stavebne najviac pôsobivý – vďaka lezeckej stene ožíva nielen vo vnútri, ale
aj navonok vo vzťahu k bezprostrednému okoliu.
www.spots.skwww.vymenniky.sk

Architektonické štúdio Atrium sa podieľa aj na iných
komunitne prospešných projektoch. Aktuálne chystá
festival ""Pod mostom":http://www.podmostom.sk". www.atriumstudio.sk