Atrium sa len málokedy predstavuje v konkrétnych osobách, sme tím a tak aj tvoríme.
Toto je jedno z mála miest, kde nás môžete spoznať osobne :)

Dušan Burák

V roku 1978 vyštudoval architektúru na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave – fakulta Architektúry, odbor Urbanizmus.
V roku 1981 získal doktorát na STU v Bratislave.
Od roku 1991 pôsobí ako Autorizovaný architekt SKA – reg.číslo 0837 AA.
V rokoch 2017 2004 získal Cenu Dušana Jurkoviča, v roku 2012 Cenu verejnosti CE.ZA.AR.
Od roku 2007 pôsobí aj ako pedagóg na Stavebnej fakulte v Košiciach.

Michal Burák

V roku 2002 vyštudoval architektúru na Technickej Univerzite v Košiciach – Stavebná fakulta
V rokoch 2017 a 2004 získal Cenu Dušana Jurkoviča, v roku 2012 Cenu verejnosti CE.ZA.AR.
Od roku 2006 pôsobí ako Autorizovaný architekt SKA – reg.číslo 1515 AA.
V roku 2010 cena ITAPA 2010 za IT riešenia.
Autor projektov East Side Architecture a Mestské zásahy Košice, Prešov, Nitra, Liptovský Mikuláš, Humenné, Trnava a ďalšie.

Marek Dubiel

V roku 2010 vyštudoval stavebnú fakultu na Technickej Univerzite v Košiciach. Pôsobí ako expert na problematiku územného plánovania.

Matúš Gomolčák

V roku 2010 vyštudoval architektúru na Technickej Univerzite v Košiciach – fakulta Umení.
V roku 2017 získal Cenu Dušana Jurkoviča.

Jana Varchola Buráková

V roku 2018 ukončila magisterské štúdium architektúry na Technische Universität Wien vo Viedni v Rakúsku a v roku 2015 bakalárske štúdium architektúry na Hochschule Trier v Trieri v Nemecku. Dohovorí sa s Vami anglicky a nemecky.
Medzi jej publikácie patrí School without Classrooms: Is the impact of learning environment on us greater than we expected?, Akademikerverlag, 2019 ISBN-10:3639884264
Zahraničnú pracovnú skúsenosť v obore má z Viedne a okrem Rakúska a Nemecka vystavovala svoje práce v Španielsku v rámci selekcie architektov pre automotive SEAT.

Anton Lukáč

V roku 2019 vyštudoval architektúru a urbanizmus na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe, v ktorej neskôr nazbieral aj pracovné skúsenosti z tejto oblasti. Vlastné realizácie architektonických prác vystavoval a prezentoval okrem Česka aj v Španielsku v rámci súťaže Multi-Comfort House.

Tomáš Eisner

V roku 2007 vyštudoval grafický dizajn na Technickej Univerzite v Košiciach – fakulta Umení.
Cena za grafický dizajn SCD – 2013.

Martina Schmidt

V roku 2020 vyštudovala architektúru na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave – fakulta Architektúry.

Marek Gmitter

V roku 2021 vyštudoval pozemné staviteľstvo na Technickej Univerzite v Košiciach – Stavebná fakulta, odbor Architektúra.

Erik Duháň

V roku 2022 vyštudoval pozemné staviteľstvo na Technickej Univerzite v Košiciach – Stavebná fakulta, odbor Architektúra.

Karin Kundrátová

V roku 2022 vyštudovala architektúru na Technickej Univerzite v Košiciach – Fakulta umení.

Slávka Juchová

V roku 2024 vyštudovala urbanizmus na FAD STUBA v Bratislave.

Ďalší kolegovia podľa profesií:

Architektúra
Tomáš Boroš
Marek Ganz
Zuzana Knazeová
Jozef Bátor
Ladislav Baran
Boris Vološin
Ctibor Reiskup
Stanislav Merc
Martin Koniar
Laco Timura
Pavol Šimko
Urbanizmus
Oto Nováček – urbanizmus, územné plánovanie
Anna Soročinová – architektúra, urbanizmus
Ladislav Pažák – siete
Júlia Kolesárová – doprava
Milan Barlog – ekológia
Stavebné profesie
Miloslav Bagoňa – konštrukcie stavieb
Michal Varga – statika
Jiří Brda – statika
Marek Gaži – statika
Jozef Steránka – statika
Ladislav Panulin – statika
František Solár – konštrukcie
Martin Hruška – elektro
Vladimír Jánošík – elektro
Michal Nagy – kúrenie, plyn
Peter Voroňák – voda, kanál, TZB
Peter Kapalo – voda, kanál, TZB
Ladislav Mikolaj – voda, kanál, TZB
Jozef Andráši – doprava
Peter Vydra – doprava
Dezider Horňák – požiarna ochrana
Umenie
Peter Valach – sochár
Ján Leško – sochár
Juraj Bartusz – sochár
Milan Pagáč – sochár
Viktor Oravec – sochár
Peter Matis – maliar
Jozef Haščák – maliar, scénograf
Štefan Hudák – scénografia
Martin Ferencei – videoart
Richard Kitta – videoart
Patrik Illo – dizajn
Boris Vaitovič – maliar