Atrium sa len málokedy predstavuje v konkrétnych osobách, sme tím a tak aj tvoríme.
Toto je jedno z mála miest, kde nás môžete spoznať osobne :)

Dušan Burák

V roku 1978 vyštudoval architektúru na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave – fakulta Architektúry, odbor Urbanizmus.
V roku 1981 získal doktorát na STU v Bratislave.
Od roku 1991 pôsobí ako Autorizovaný architekt SKA – reg.číslo 0837 AA.
V rokoch 2017 2004 získal Cenu Dušana Jurkoviča, v roku 2012 Cenu verejnosti CE.ZA.AR.
Od roku 2007 pôsobí aj ako pedagóg na Stavebnej fakulte v Košiciach.

Michal Burák

V roku 2002 vyštudoval architektúru na Technickej Univerzite v Košiciach – Stavebná fakulta
V rokoch 2017 a 2004 získal Cenu Dušana Jurkoviča, v roku 2012 Cenu verejnosti CE.ZA.AR.
Od roku 2006 pôsobí ako Autorizovaný architekt SKA – reg.číslo 1515 AA.
V roku 2010 cena ITAPA 2010 za IT riešenia.
Autor projektov East Side Architecture a Mestské zásahy Košice, Prešov, Nitra, Liptovský Mikuláš, Humenné, Trnava a ďalšie.

Marek Dubiel

V roku 2010 vyštudoval stavebnú fakultu na Technickej Univerzite v Košiciach. Pôsobí ako expert na problematiku územného plánovania.

Matúš Gomolčák

V roku 2010 vyštudoval architektúru na Technickej Univerzite v Košiciach – fakulta Umení.
V roku 2017 získal Cenu Dušana Jurkoviča.

Jana Varchola Buráková

V roku 2018 ukončila magisterské štúdium architektúry na Technische Universität Wien vo Viedni v Rakúsku a v roku 2015 bakalárske štúdium architektúry na Hochschule Trier v Trieri v Nemecku. Dohovorí sa s Vami anglicky a nemecky.
Medzi jej publikácie patrí School without Classrooms: Is the impact of learning environment on us greater than we expected?, Akademikerverlag, 2019 ISBN-10:3639884264
Zahraničnú pracovnú skúsenosť v obore má z Viedne a okrem Rakúska a Nemecka vystavovala svoje práce v Španielsku v rámci selekcie architektov pre automotive SEAT.

Anton Lukáč

V roku 2019 vyštudoval architektúru a urbanizmus na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe, v ktorej neskôr nazbieral aj pracovné skúsenosti z tejto oblasti. Vlastné realizácie architektonických prác vystavoval a prezentoval okrem Česka aj v Španielsku v rámci súťaže Multi-Comfort House.

Tomáš Eisner

V roku 2007 vyštudoval grafický dizajn na Technickej Univerzite v Košiciach – fakulta Umení.
Cena za grafický dizajn SCD – 2013.

Oto Nováček

V roku 2017 vyštudoval architektúru na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave – fakulta Architektúry, odbor Urbanizmus.
Luník IX (urbanisticko-architektonická súťaž), 1.miesto, 2017
Kultúrny dom Nitrianske Pravno ( architektonická súťaž), odmena, 2017
Píše Ti architektúra? (esejistická súťaž), 1. miesto, 2017
Súťaž o najlepšiu esej – SlovakAid (esejistická súťaž), 1. miesto, 2017
Slum upgrading pre Keňu – UN-Habitat (urbanisticko-architektonická súťaž), 1.miesto, 2016

Martina Schmidt

V roku 2020 vyštudovala architektúru na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave – fakulta Architektúry.

Marek Gmitter

V roku 2021 vyštudoval pozemné staviteľstvo na Technickej Univerzite v Košiciach – Stavebná fakulta, odbor Architektúra.

Erik Duháň

V roku 2022 vyštudoval pozemné staviteľstvo na Technickej Univerzite v Košiciach – Stavebná fakulta, odbor Architektúra.

Oxana Lema

V roku 2022 vyštudovala architektúru na Technickej Univerzite v Košiciach – Fakulta umení.

Ďalší kolegovia podľa profesií:

Architektúra
Tomáš Boroš
Zoran Trpčevski
Marek Bakalár
Marek Ganz
Zuzana Knazeová
Jozef Bátor
Ladislav Baran
Boris Vološin
Radoslav Jankovič
Ctibor Reiskup
Stanislav Merc
Martin Koniar
Laco Timura
Pavol Šimko
Urbanizmus
Oto Nováček – urbanizmus, územné plánovanie
Anna Soročinová – architektúra, urbanizmus
Ladislav Pažák – siete
Júlia Kolesárová – doprava
Milan Barlog – ekológia
Stavebné profesie
Miloslav Bagoňa – konštrukcie stavieb
Michal Varga – statika
Jiří Brda – statika
Marek Gaži – statika
Jozef Steránka – statika
Ladislav Panulin – statika
František Solár – konštrukcie
Martin Hruška – elektro
Vladimír Jánošík – elektro
Michal Nagy – kúrenie, plyn
Peter Voroňák – voda, kanál, TZB
Peter Kapalo – voda, kanál, TZB
Ladislav Mikolaj – voda, kanál, TZB
Jozef Andráši – doprava
Peter Vydra – doprava
Dezider Horňák – požiarna ochrana
Umenie
Peter Valach – sochár
Ján Leško – sochár
Juraj Bartusz – sochár
Milan Pagáč – sochár
Viktor Oravec – sochár
Peter Matis – maliar
Jozef Haščák – maliar, scénograf
Štefan Hudák – scénografia
Martin Ferencei – videoart
Richard Kitta – videoart
Patrik Illo – dizajn
Boris Vaitovič – maliar