Urban Upgrades 2022 | Aktuálne | Atrium Architekti

Urban Upgrades 2022

Vďaka viac ako desať ročným skúsenostiam štúdia Atrium Architekti s projektom Mestské zásahy, kde v spolupráci s lokálnymi komunitami prinášali riešenia, od malých zásahov vo verejnom priestore miest, po komplexné riešenia území, ktoré častokrát definovali veľký potenciál zanedbaných a nevyužívaných zón, si uvedomuje dôležitosť diskusií odbornej verejnosti na samom začiatku nastávajúcich veľkých zmien a upriamenie pozornosti na budovanie mostov medzi kľúčovými účastníkmi.
Dôležitosť dialógu medzi Investormi, ktorí sú vnímaní, ako hybná sila potenciálneho rozvoja regiónu a profesionálmi z oblasti regionálnej samosprávy, architektúry, urbanizmu, komunikácie, poradenstva a analytiky, j e na samom začiatku nastávajúcich veľkých zmien ideálnym nástrojom upriamenia pozornosti na proces koncepčného a úspešného rozvoja.
V dôsledku toho sa Atrium Architekti (SK) v spolupráci s KSK a podporou Veľvyslanectva Holandska na Slovensku rozhodli iniciovať URBAN UPGRADES 2022, iniciatívu, ktorej cieľom je podporiť rozvoj miestnych komunít a zvýšiť povedomie o potrebe plánovania zmien prospešných pre ich budúcnosť a organický rast mestskej štruktúry v korelácií s plánovanými aktivitami investorov v regióne.

Viac na: www.urban2022.com