Atrium podporuje talenty, dobré nápady, myšlienky a kreativitu. Ak disponuješ týmito vlastnosťami, máš pred sebou zaujímavý projekt, máš jasno v tom čo chceš, je dosť pravdepodobné, že nájdeš u nás podporu.

2013
V spolupráci s Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013, portálom UzemnePlany.sk, združením Just Plug_in, vydavateľstvom boomboom a ďalšími vydávame knihu East Side Architecture – www.eastside.sk.
Podporili sme vydanie jedinečnej publikácie Základy navrhovania konštrukcií technických, technologických a energetických zariadení.
V spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, mestom Nitra, portálom UzemnePlany.sk a združením Bunka sme priniesli projekt Mestské zásahy Nitra 2013 – www.zasahy.sk
V spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013, talianskym združením Esterni, portálom UzemnePlany.sk a štúdiom Peanuts sme vytvorili multifunkčný Open Space PODMOSTOM – www.podmostom.sk
2012
V spolupráci s Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013, portálom UzemnePlany.sk, časopisom Architekt sme priniesli projekt Medzimestské zásahy Košice-Prešov 2012 – www.vranokonovo.sk
2011
V spolupráci s Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013, portálom UzemnePlany.sk, časopisom Architekt sme priniesli projekt East Side Architecture
V spolupráci s Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013 a portálom UzemnePlany.sk sme priniesli projekt Mestské zásahy Košice 2011
2010
Obci Smižany a jej knižnici sme slávnostne darovali počas osláv piateho výročia založenia ZUŠ Smižany svetovú publikáciu Phaidon Atlas, do ktorej bola táto stavba ako jediná zo Slovenska zaradená.
2009
Podporili sme Dni obce Slanec, ktoré sa konali 29–30. augusta 2009.
Vytvorili sme unikátnu internetovú verziu slovníka Trebišovského nárečia. Kliknite a presvedčte sa.
Podporili sme vydanie unikátneho slovníka Trebišovského nárečia a aktuálne pripravujeme jeho internetovú podobu.
2008
Stali sme sa generálnym partnerom jedného z najväčších internetových projektov roka, portálu www.UzemnePlany.sk. Sme architekti a urbanisti, preto je tento projekt pre nás prioritný a budeme ho podporovať aj naďalej.
Pre podporu najlepších študentov Technickej univerzity – Stavebnej fakulty sme spoločne so Stavebnou fakultou založili tzv. Cenu Atrium. Viac o súťaži sa dozviete tu.
2007
Stali sme sa oficiálnym sponzorom akcie Košice na kolieskach organizovanej vrámci Medzinárodného dňa bez áut.
Opäť sme podporili vznik kvalitnej literatúry. Poemat 2007 – zborník interaktívnej poézie, Vienala 2007
Podporili sme ďalší originálny webový projekt. Interaktívny projekt Verse Versus Verse vznikol v roku 2007 ako jeden z podporných projektov mesta Košice, kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry 2013, s cieľom oživiť literárne po(d)vedomie mesta, priblížiť ľuďom tvorivé písanie, vzbudiť v nich aktívny záujem o poéziu, poukázať na jej podstatu a význam. Viac o projekte sa dozviete tu.
Opäť sme podporili vznik kvalitnej literatúry. Dalimír Stano – Diabolské balady, VSSS 2007
2006
Opäť sme podporili rozvoj cyklodopravy na Slovensku. Stali sme sa partnermi projektu Zelený okruh – Kecerovský mikroregión
2005
Podporujeme rozvoj cyklodopravy na Slovensku. Sme partnermi projektu Ekotrasa – Olšavský mikroregión
2004
Podporili sme vznik kvalitnej literatúry.
Richard Kitta – Zem tajných obojživelníkov (básne v p®óze), Vienala 2004
2003
Stali sme sa hlavným partnerom súťaže Zlatá žila – ceny za rozvoj cyklodopravy v mestách a obciach Slovenska. Viac o cene sa dozviete tu.