Nadstavba ako kapotaTrojpodlažný objekt v areáli bývalých plynární
v Košiciach bol komplexne stavebne
upravený a nadstavaný o jedno podlažie vrátane
podkrovia. Hmotovo je členený na na
pôvodnú a novú (nadstavenú) časť. Tie sú
materiálovo zvýraznené. Pôvodná budova je
zateplená Nobasilom hr. 100 mm a omietnutá,
nová je sendvičová, obalená titanzinkovým
plechom. Nová strecha je riešená ako plochá,
s miernym sedlom, spádovaná von.
¨
Na 1NP sa nachádza vstupná hala. Pôvodný vstup je rozšírený, je vytvorená nová
vstupná markíza so zádverím. Strop pri výťahu
bol vybúraný a nahradený sklom. Schodisko
bolo kompletne vymenené a nahradené
novým, schodnicovým so sklenenými stupňami.
v zrkadle schodiska bol vytvorený nový
výťah so sklenenými stenami. Všetky stropy
nad 1NP boli demontované a nahradené
novými ÎB stropmi so skrytými prievlakmi.
Vnútorné povrchy stien sú omietané, šambrány
okolo okien a dverí sú riešené ako štukatérske
prvky. Jestvujúce okná boli nahradené
novými drevenými, rovnako členenými. Nové
okná v nadstavbe sú hliníkové, päťkomorové
s lepeným trojsklom a pokovenou vrstvou
PLANIBEL.

Slovo autorov

Objekt nie je národná kultúrna pamiatka,
je však reprezentantom industriálnej architektúry
v areáli bývalých plynární. Okolité prostredie
bolo nehostinné, zanedbané a obtiažne
prístupné. Stavebno technický stav objektu
bol nevyhovujúci, dispozičné riešenie komplikované,
vrátane schodiska. Zvažovali sme
ako rozšíriť objekt, nakoľko zámer investora
bol väčší, ako jeho existujúci objem. A tak
sme sa rozhodli pre jeho nadstavbu. Tá
poskytovala silnejšie urbanistické pôsobenie
a šancu pre historický dialóg. Súčasťou zásahu
bola úprava dispozície, pribudol hydraulický výťah a nadstavili sme dve podlažia.
Navrhli sme zachovanie štítových múrov, ktoré
prechádzajú cez obe nadstavené podlažia,
ako súčasť historického „murovaného“ odkazu.
Nadstavba je zrealizovaná z oceľovej konštrukcie a opláštená sendvičovou konštrukciou
s titánzikovým plechom na povrchu. Tento
spolu s veľkoplošným zasklením oddeľuje
nadstavbu od jej pôvodnej časti. Do útrob
interiéru sme vložili sklenenú sústavu schodiska
a výťahu, čím sme zabezpečili jeho
podstatné presvetlenie. Suterén sme úplne
zachovali a na podlahu sme použili bývalé
„pôjdovky“.

Fasády 08/2010