Art School Smižany

Umelecká škola je umiestnená v centre obce Smižany, na mieste bývalého „kantorského“ domu. Pôdorys školy kopíruje tvar pozemku. Objekt je prístupný z dvoch strán, z hlavného námestia a z novej nábrežnej ulice. Umelecká škola je koncipovaná ako „detská skladačka“, ako miesto rozvoja detských talentov. Na námestí je najväčšia „krabica“, viacúčelová sála (aula), a na bočnej ulici sú menšie „krabice“ s jednotlivými úsekmi tvorby: oranžová škatuľa – tanečná, modrá – multimediálna, zelená – výtvarná. Hudobné ateliéry a technicko-hygienické zázemie sú usporiadané pozdĺž susedného pozemku. To všetko je spojené s chodbou – „pasážou“, z ktorej sú vnímateľné všetky činnosti ZUŠ. Tú istú funkciu plní aj fasáda do ulice. Mierne klesajúci terén sa prejavuje pozdĺžnymi rampami na spojovacej chodbe. Princípu jednoduchosti zodpovedá aj stavebná konštrukcia – murované steny a drevený stropnicový krov s minimálnym, šesťpercentným sklonom.

Vzájomným odklonom a prelínaním je dosiahnutá dynamika kompozície dolaďovaná zošikmením štítových stien (kopírovanie pozemku) a hmôt. Základný farebný akord je chladný (biela, modrá, zelená) a akcentovaný pri vstupe oranžovou. Čelná fasáda je zdobená žiackymi prácami.

Projekt riešenia základnej umeleckej školy v Smižanoch vznikol na základe podnetu amerického investora slovenského pôvodu, ktorý sa na sklonku svojho úspešného života rozhodol darovať rodnej obci peniaze na výstavbu tejto školy.
V roku 2009 sme spracovali projekt dostavby školy.


… 20 rokov. Je to málo, či veľa v živote človeka a v existencii spoločnosti? Ak sa zmysluplne využijú, vyrastie osobnosť, či sformuje sa prosperujúca spoločnosť. Tie dve dekády sa dajú i premrhať, či nevyužiť.
Ak je reč o školách, tak za 20 rokov existencie 1.ČSR sa na celom Slovensku postavilo obdivuhodné množstvo ľudových, stredných škôl a gymnázií. Tie sa stali základom a súčasťou československého školského systému, ktorý patril vtedy na svete medzi najlepšie. Naviac, viacerých architektonické kvality obohatili register československej medzivojnovej avantgardy – funkcionalizmu, ako významné architektonické realizácie, známe i v zahraničí.
Posledných 20 rokov na Slovensku, po zmene politicko-spoločenského systému, s takouto bilanciou sa nemôžeme pochváliť. Na školstvo sa hľadajú a dodnes sa nenašli financie, aby sa existujúce školy zmodernizovali, alebo aby sa postavili nové, ktoré budú zodpovedať svetovým trendom nielen v architektúre, ale i v pedagogike. Výrazne zaostávame za Českou republikou, nehovoriac už o Rakúsku, alebo Fínsku, kde aj vďaka skvelým novým školám dosiahli najvyššiu vzdelanostnú úroveň na svete.
Naše školy, aby ako-tak fungovali, sú odkázané na hľadanie iných, ako verejných či štátnych dotácií. Obec Smižany na Spiši na prelome storočí, či až tisícročí dostali takúto dotáciu vo forme daru od amerického Slováka, svojho rodáka, postaviť umeleckú školu pre talentované deti. V roku 2004 bola škola skolaudovaná a daná do prevádzky. A nie hociaká… Koncom tohto roka autorský kolektív z košického architektonického štúdia Atrium preberal Cenu Dušana Jurkoviča, ktorú udeľuje Spolok architektov Slovenska za najlepšiu realizáciu roka. Právom. Vynikajúci hmotovo-priestorový koncept, progresívne architektonické riešenie, expresívna farebnosť jednotlivých objemov a použitie klasických materiálov, vychádzajúcich zo staviteľských tradícií regiónu v blízkosti centrálneho námestia obce s rannogotickým kostolom vytvorili dialóg, s ktorým sa u nás často nestretávame. ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch považujem za výnimočné architektonické dielo, ktoré má európske parametre. Preto som ju zaradil do mojich prezentácií v rámci prednášok v rámci tohto náročného typologického druhu s úspechom i v zahraničí.

Ivan G ü r t l e r – architekt

Detail fasády s nápisom Art School

Večerný pohľad na ožívajúcu školu od potoka Brusník

Typický pohľad na hlavnú fasádu z námestia Pajdušáka

Výtvarný ateliér umiestnený v zelenej kocke

Výtvarný ateliér

Spoločenská sála

Spoločenská sála

Detail osvetlenia v spoločenskej sále

Detail osvetlenia v spoločenskej sále

Zaťahovacie drevené steny v spoločenskej sále

Detail schodiska multimediálneho odboru

Takto nejak vznikala škola - deti sami navrhli a dozdobili jej hlavnú fasádu

Sklenená markíza nad hlavným vstupom

Celková situácia školy a jej osadenie pri námestí Pajdušáka

Pôdorys

Výkresy

Výkresy

Koncepčná škica

Projekt
2002
Náklady
330192 EUR
Realizácia
2004
Zastavaná plocha
640 m²
Investor
Dr.Ing.Dezider Eugen Štrauch + Obec Smižany
Lokalita
Námestie Pajdušáka, Smižany

Vybrané projekty

*Aktuálne

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové

Viac

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac