Materská škola Selce

Hmotu materskej školy (ďalej MS) sme situovali na prvú terasu- nad základnú školu. Zastávame názor že budova MS musí viesť rovnocenný dialóg s ZŠ a nie s jedálňou. Táto dôležitá inštitúcia sa nesmie stať len prístavbou k jedálni, musí jasne komunikovať svoju rovnocennosť s ZŠ. Budovy jedálne a telocvične sa tak dostávaju do ďalšieho plánu a tvoria vybavenosť celého areálu. Hmota MŠ v performácií s budovou základnej školy vytvárajú spevnenú plochu- akýsi školský pobytový priestor, študentské námestie, (spolu fungujúci synergicky celok). Vytvorenie dlhých pobytových schodov pod budovou školky len podčiarkuje jej horizontálny charakter a uzatvára toto školské námestie. Nad MŠ je potom situovaná záhrada- výbeh pre deti. Tento priestor je v miernom svahu a preto sú na ňom vytvorené menšie terasy pre pobyt detí. Nad touto záhradou sa nachádza druhá väčšia terasa, na ktorú sme situovali ihriská ktoré môžu byť využívané deťmi z MŠ ako aj deťmi zo ZŠ. Sad, ktorý sa v súčastnosti nachádza na konci pozemku plánujeme využiť na edukačno-relaxačné prechádzky detí. Všetky tieto funkcie sú pospájané hlavnou komunikačnou tepnou, ktorá vedie od vstupu do areálu popri telocvični až hore k sadu.

Zasadenie do terénu
Prostredie do ktorého umiestňujeme MŠ je značne svažité. Preto považujeme za dôležité, aby sa táto nerovnosť terénu prejavila v budove MŠ. Miesto na ktoré vlkladáme objekt MŠ sme podľa vrstevníc rozdelili na tri terasy, ktoré sú vertikálne posunuté o 45 cm. Tieto terasy sú pospájané rampamy, ktoré zabezpečujú bezbariérovosť celého komplexu. Rampy nevnímame len ako výlučne komunikačnú zónu, ale rovnako ju chceme využívať ako hrací priestor pre deti. Výškové rozdieli nám pocitovo delia vnútorný priestor na funkčné celky, ktoré teda nemusia byť deléné fixnými priečkami.

Zmenšenie mierky
Miestnosti v rámci MŠ sme koncipovali ako bunky, ktoré medzi sebou vytváraju tečúci pristor. Ten vie byť delený posuvnými priečkami na menšie celky. Naším zámerom bolo vytvoriť menší urbanizmus- mesto pre deti. Tie vedia celý priestor donekonečna objavovať. Jednotlivé bloky sú materiálovo odlišené, čo na jednej strane spôsobuje pestrosť v interiéry, no na druhej strane to ponúka možnosť zoznámenia sa s netradičnými materiálmi. Snažili sme sa vyhnúť formálnej farebnosti, radšej sme zvolili materiálovú úprimnosť.

Priestorová variabilita
Otvorený priestor MŠ ponúka nekonečné možnosti variability a tak môže v budúcnosti prejsť adaptáciou na inú fuknciu. Vnútorná chodba sa v jednotlivých úsekoch otvára do strán a tak ponúka možnosti komunitných aktyvít. Spoločný priestor pre akcie MŠ sa dá zväčšovať podľa potreby na úkor jednej z tried.

Popis návrhu konštrukčno-technického riešenia
Pri voľbe konštrukčného systému sme dbali na jednoduchosť, estetiku a efektivitu celej konštrukcie. Budovu MŠ navrhujeme ako drevostavbu. Konštrukčný systém je tvorený drevenými stĺpami a trámami. Rozmiestnenie stĺpov je na sieti 6500×5500 mm. Všetky bunky vo vnútry stavby sú samonosné, stavané nezávisle od hl. konštrukčného systému. Tak vzniká jednoduchá variabilita prestavania celého interiéru, pri zmene funkcií stavby. Strechu navrhujeme ako pultovú s valcovaným plechom. Pultová strecha s miernym sklonom a presahom na južnej strane umožňuje efektívne tienenie a tým sa ušetrí na ochladzovaní MŠ v lete. V zime slnko býva nízko, takže sa slnečné lúče hravo dostanú dnu.

Projekt
2016
Investor
Obec Selce
Lokalita
Selce

Vybrané projekty

*Aktuálne

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové

Viac

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac