Konverzia priemyselného areálu

Koncepcia vychádza z dlhodobého zámeru mesta – postupne transformovať hygienicky závadnú chemickú výrobu v centre mesta na nevýrobnú – vybavenostné a obytné funkcie. Problémom je však chýbajúca celková urbanistická koncepcia, zosúladená s vlastníckymi vzťahmi, legislatívne “odobrenie“ mestom a súbežnosť nových zámerov s dožívajúcou výrobou. Cieľom predkladanej štúdie je „vyladiť“ uvedené zložitosti. Nová urbanistická štruktúra v rozsahu vlastníctva AQUACHEMIA bude ohraničená dvoma hlavnými kompozičnými osami – ul. Štefánikova a ul. Hviezdoslavova.. Na nich budú vymedzené vstupy do vnútorného prestavbového územia – v našom prípade tri. Vnútorný dopravný skelet bude reagovať na existujúcu mestskú štruktúru. Hlavné osi budú rytmizované výškovými polyfunkčnými budovami a zástavba vo vnútri zóny bude na úrovni 4–5 podlaží. „Zóna AQUACHEMIA“ Urbanistický koncept spočíva vo vytvorení novej pešej zóny medzi ul. Štefánikova a Hviezdoslavova ukončenej zástavkami MHD pri zachovaní existujúcich ulíc a podzemných sietí TI, ako aj disponibilných a vyhovujúcich budov. Nevyhovujúce budú nahradené novými. Železničná vlečka bude zachovaná pre atraktívnu vnútro areálovú osobnú dopravu, príp. na iné využitie. Aby bola koncepcia prehľadná, bude existujúca AB na ul. Štefánikova asanovaná za účelom vytvorenia akejsi vstupnej brány do vnútra budúcej štruktúry. Podobne zo západnej strany bude vytvorené nové vstupné námestie. Zachované budovy budú využité pre občianske vybavenie, administratívu, ale aj bývanie. Nové budovy budú polyfunkčné. Štruktúra bude obrastená zeleňou, strechy budú vegetačné a prítomný bude systém vodných plôch. Veľkou investorskou príležitosťou bude priestor ul. Hviezdoslavovej s potenciálom pre intenzívnu výškovú zástavbu a kapacitné športovo-rekreačné a kultúrne areály. V symbióze so železnicou, tak bude vytvorené atraktívne uličné prostredie. Niektoré nosné systémy vzdušného vedenia TI budú zachované. „I.Etapa výstavby“ Ako najvhodnejšia časť zóny pre začiatok realizácie uvedených zámerov sú dva bloky v priestore existujúcej AB na ul Štefánikova. Tu navrhujeme dve vstupné námestia, verejné priestory a uzatvorenie urbanistickej štruktúry do dvoch polyfunkčných blokov. Súčasťou tejto „operácie“ bude asanácia tehlovej budovy na ul. Štefánikovej. Námestie v západnej časti je riešené alternatívne:
 – maximálne zachovanie priemyselných budov s vymedzením veľkého obytného námestia
 – redukovaná veľkosť námestia orientovaného na sever
 – redukovaná veľkosť námestia otočeného na západ
 – vyššia intenzita využitia územia.

Projekt
2007
Realizácia
2007
Zastavaná plocha
23000 m²
Lokalita
Štefánikova ul., Žilina

Vybrané projekty

*Aktuálne

PF23

Ďakujeme za možnosť stáť pri Vašich projektoch aj v roku 2023. Tím Atrium Architekti.

Viac

Festival Urban Upgrades 2022

Prvý ročník skvelého festivalu urbanizmu a architektúry je za nami. teraz sa tešíme na ten ďalší.

Viac

Urban Upgrades 2022

Vďaka viac ako desať ročným skúsenostiam štúdia Atrium Architekti s projektom Mestské zásahy, kde

Viac

PF22

Veselý Nový rok 2022

Viac

V Košiciach do dvoch rokov vyrastie Kreatívne centrum za 18 miliónov.

Z tohto projektu máme veľkú radosť.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac