OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod atriumstudio.sk/e-shop a upravujú obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom tohto internetového obchodu.

Predávajúci:

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 44 263 970
DIČ: 202 266 99 24

zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 22360/V

telefonický kontakt: 00 421 62 315 87

e- mail: shop@atriumstudio.sk

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. , číslo účtu: 400 695 39 51/7500
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0695 3951, BIC (SWIFT) CEKOSKBX

Adresa banky: ČSOB, a.s., Mlynská 20, 040 01, Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa odoslaním objednávky stáva účastníkom obchodného vzťahu. Zaslaním objednávky zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a dáva súhlas na spracovanie osobných údajov.

Kupujúci je zodpovedný za presné a pravdivé údaje v objednávkovom formulári. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená spätnou e-mailovou správou, v ktorej má kupujúci ešte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke chyba z akéhokoľvek dôvodu, bezodkladne nás kontaktujte.

Spoločnosť Architektonické štúdio Atrium s.r.o. ako Predávajúci zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci sa týmto zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné a neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, alebo za účelom realizácie objednaných služieb.

Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom elektronického obchodu atriumstudio.sk/e-shop.

Podmienkou platnosti objednávky je pozorné vyplnenie všetkých registračných údajov podľa objednávkového formulára. Jeho vyplnením a odoslaním kupujúci súhlasí s obsahom a kúpnou cenou objednávky.

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s obchodnými podmienkami, súhlasí s nimi a zároveň dáva súhlas na poskytnutie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úplné a včasné vybavenie objednávky.

Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade neprevzatia tovaru na uvedenej adrese, bude tento tovar opätovne zaslaný až na základe písomnej žiadosti kupujúceho o opätovné zaslanie a uhradení nákladov spojených s týmto konaním /t.j. balné, poštovné/.

Tovar expedujeme do 3 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky alebo zaplatenia kúpnej ceny, v závislosti od spôsobu platby.

Do zahraničia expedujeme tovar do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.

Pri odoslaní tovaru Predávajúci vystaví faktúru, ktorá je pripojená k zásielka a slúži zároveň aj ako záručný list.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena za tovar je platná v čase objednania tovaru na internetovej stránke zvýšeného o poštovné a balné.

Platiť za tovar môže kupujúci spôsobmi:

Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až zaplatením celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, t.j. pripísaním prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti doručovateľovi alebo na pošte pri preberaní zásielky.

Kupujúci môže platiť tiež za objednaný tovar prostredníctvom služby Paypal.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo tovar vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru za splnenia týchto podmienok:

Kupujúci pri vrátení tovaru má možnosť:

Záručná doba a reklamácie

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov a priložená faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru a pri údržbe a používaní tovaru je potrebné sa riadiť návodom na údržbu tovaru.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo telefonicky. Reklamácie si je možné uplatniť na adrese spoločnosti alebo na e – mail: shop@atriumstudio.sk

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené hneď po doručení tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Záverečné ustanovenia

Podmienky a vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Obchodné podmienky alebo cenník spoločnosti Architektonické štúdio Atrium s.r.o. a o ich zmene bude informovať e-mailom alebo oznámením na webstránke.

Tieto obchodné podmienky spoločnosti Architektonické štúdio Atrium s.r.o. nadobúdajú platnosť 01.11.2015.

DORUČENIE

Tovar je možné dodať poštou, kuriérom, alebo osobne.

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade neprevzatia tovaru na uvedenej adrese, bude tento tovar opätovne zaslaný až na základe písomnej žiadosti kupujúceho o opätovné zaslanie a uhradení nákladov spojených s týmto konaním /t.j. balné, poštovné/.

Tovar expedujeme do 3 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky alebo zaplatenia kúpnej ceny, v závislosti od spôsobu platby.

Do zahraničia expedujeme tovar do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.

Pri odoslaní tovaru Predávajúci vystaví faktúru, ktorá je pripojená k zásielka a slúži zároveň aj ako záručný list.

PLATBA

Tovar je možné zaplatiť hotovostne, bankovým prevodom, na dobierku a cez PayPal.

Kúpna cena za tovar je platná v čase objednania tovaru na internetovej stránke zvýšeného o poštovné a balné.

Platiť za tovar môže kupujúci spôsobmi:

platba dobierkou – peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte ( platí iba pre Slovensko )
bankový prevod – po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet uvedený v záhlaví týchto obchodných podmienok. Po obdržaní platby odosielame emailom informáciu o jej prijatí na váš email a následne zasielame Vami objednaný tovar

Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až zaplatením celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, t.j. pripísaním prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti doručovateľovi alebo na pošte pri preberaní zásielky.

Kupujúci môže platiť tiež za objednaný tovar prostredníctvom služby Paypal.

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

TAVLCB

Kolekcia tričiek Atrium s velmi modernou tlačbou:)

Veľkosť

  • S
  • M
  • L
  • XL

Farba

  • Červená
  • Žltá
  • Čierna
  • Sivá

na sklade: 1 ks

- +

*Aktuálne

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

DOMM

Nové číslo ARCHITECT+ o súčasnej československej architektúre aj s recenziou DOMMu.

Viac

Vybrané projekty

Zelená Lipa

Pôvodný trojpodlažný obytný objekt s podkrovím nad pôdorysom tvaru L bol prekrytý sedlovou strechou. Zmena

Viac

DOMM

DOMM je minimálnym domom pre trojčlennú rodinu čo do výrazu, aj veľkosti. Len jedna hmota, len jedno okno do

Viac

Budmerice

Rekonštrukcia areálu na okraji Budmeríc. V návrhu sme sa snažili vyčistiť nánosy stavieb, ktoré do parku

Viac

Úrad vlády SR

ReEvolúcia, ReInterpretácia, Re… Koncept postavený na minimálnej, pozdĺžnej hmote s ortogonálnou štruktúrou

Viac

Oddychová zóna a infocentrum správy NP Pieniny

Voda, hory, kultúra – Dunajec, Tri korunky, Červený Kláštor. To tri fenomény Pienin. Dotknúť sa každej

Viac

Stredisko environmentálnej výchovy NP Muráň

Riešené územie je rozdelené cestnou komunikáciou na dve časti. Prvá časť s pôvodnou administratívnou budovou

Viac

RD Grot

Výrazne kontrastne pôsobiaci rodinný dom zasadený do hustej, farebne a tvarovo členitej štruktúry. Pôdorysné

Viac

Vila Michalovce

Rekonštrukcia pôvodného rodinného domu trpiaceho rôznymi nevhodnými stavebnými zásahmi, dostavbami a hlavne

Viac

CNIC

KOŠICKÝ KLASTER NOVÉHO PRIEMYSLU. Pri návrhu areálu UPJŠ sme sa snažili vytvoriť kompozičné, pešie,

Viac

CQIT

Pomerne zásadná rekonštrukcia nevhodnej administratívnej budovy na Centrum kvantových informačných

Viac

Chata nad skalou

Jedinečná morfológia terénu a minimalistický prístup základné parametre ktoré určili koncepciu chatky,

Viac

Poprad - Poppart

Obytný súbor s viac ako 500 bytmi a vybavenosťou v centre Popradu. Prečo Poppart? Rieka Poprad sa v časoch

Viac

Citypark

Spájaním väčších celkov vytvárame zóny, poskytujúce vyšší štandard života. Vízia spočíva v pridanej hodnote

Viac

Cintorín Košice

SKUTKOVÝ STAV Mestský cintorín svojou rozlohou zaberá v rámci územia Košíc značné územie pre ktoré však

Viac

Nájomné bývanie Košice

Tvrdenie že Mesto tvoria ľudia a nie domy by sa dal reinterprerovať tak že Domy tvoria ľudia, nie samotné

Viac

Verejný priestor Angels Aréna

Do štruktúry mestského prostredia vstupujeme s kvalitou, ktorá je odlišná a doplní paletu verejných

Viac

Slovenský pavilón EXPO DUBAJ 2020

Téma Expo 2020 v Dubaji: Connecting Minds Creating the Future Téma slovenského pavilónu: MOBILITA Slovensko

Viac

Technologický a inovačný park

Pri návrhu areálu UPJŠ sme sa snažili vytvoriť kompozičné, pešie, komunikačné osy, na ktoré napájame vstupy

Viac

Ružičkov dom

Pri návrhu nového polyfunkčného domu a rekonštrukcií Ružičkovho domu, sme sa snažili brať ohľad na celkovú

Viac

Športové centrum Žilina

Medzi výrazne prvky morfológie krajiny patrí úpätie vrchu Dubeň a tok rieky Vah. Tieto krajinné prvky

Viac

Slnečnice 3

Pokračovanie developerského projektu na okraji Petržalky. Navrhli sme unikátny typologick hybridný koncept

Viac

Mlyn Humenné

Chátrajúci objekt starého nefunkčného mlynu dostal podľa projektu z dielne ateliéru Atrium Architekti novú

Viac

BCT Kosice

Riešenie nového administratívneho distriktu v prudko sa rozvíjajúcej sa časti Košíc. Dominantným prvkom je

Viac

Materská škola Selce

Hmotu materskej školy (ďalej MS) sme situovali na prvú terasu- nad základnú školu. Zastávame názor že budova

Viac

Výmenník Važecká

Pri prechádzke po jednom z najobľúnejších Košických sídlisk môžete naraziť na niečo nezvyčajné. z diaľky

Viac

Mestské zásahy

Výber našich voľnočasových intervencií do mestského prostredia vybraných slovenských miest. Tento projekt

Viac

Dom smútku Rozhanovce

Rozšírenie cintorína v obci si vyžiadalo riešenie nového Dou smútku v centre obce. Rozhodli sme sa pre

Viac

Holcim Bussiness Services

Pracovný interiér veľkej nadnárodnej spoločnosti. Racionálny prístup s priznanými materiálmi, stavebnými a

Viac

Motorest Kanada

Ekopremena známeho motorestu medzi Košicami a Michalovcami. Nový tvar, nové funkcie, nový koncept.

Viac

Dostavba múzea Alvara Alta

Pomerne delikátna úloha – navrhnúť dostavbu medzi dvoma múzeami Alvara Alta – najvýznamnejšieho to fínskeho

Viac

Loft v mlyne

Interiér loftového bytu v rekonštruovanom bytovom dome Mlyn Humenné. Priestoru dominuje biela v kontraste

Viac

MORPH

Žijeme v ortogonálnej pasci. Väčšinu svojho života strávime medzi štyrmi betónovými stenami. To, čo by nás

Viac

Eco Energy Point

Nás koncept malej udržateľnej administratívnej budovy, showroomu. Ide o montovaný, modulovateľný kontajner.

Viac

Rezort Vinné

Projekt rezidenčného rekreačného bývania v priamom kontakte s Vinianským jazerom neďaleko Zemplínskej

Viac

Vila P

Stavba vychádza z jednoduchého konceptu hranola zasadeného do terénu pozemku doplneného garážovým krídlom.

Viac

Vila M

Parcela je umiestnená v údolí so stavbou osadenou v strmom svahu. Na prvý pohľad rezonuje precízne

Viac

Vila Zuzana

Pod konzolou vzniká chránený priestor s obývacou časťou, kuchyňou a spálňou, čiastočne vhĺbený do terénu. Od

Viac

Chatka

Chatka z primitívnej budúcnosti. Žijeme vo svete kde ekologické koncepty spájané s veľmi sofistikovanými

Viac

East Side Architecture

Architektonicko dizajnérsky koncept pre medzinárodnú prezentáciu súčasnej architektúry na východe Slovenska

Viac

Vila Praha

Dispozičné riešenie postavené na koncepte tradičného českého domu s veľkým vnútorným dvorom oddeleným

Viac

Vila A

Vila svojou formou a zvoleným materiálovým riešením možno pôsobí vo svojom okolí ako tichý revolucionár.

Viac

Social Housing Michalovce

Social Housing Michalovce predstavuje dizajn založený na energetickej rekonštrukcii komplexu obytných budov

Viac

Mestská plaváreň Košice

Mesto trpí veľkým nedostatkom krytých plavární. Týmto projektom sa pokúšame riešiť túto situáciu, 50 m2

Viac

Central Point Humenné

Transformácia bývalého telekomunikačného centra v centre Humeného na polyfunkčnú budovu kombinujúcu luxusné

Viac

Vila Levoča

Jednoduchý, štýlový, jednopodlažný rodinné dom v širšom centre Levoče formovaný do tvaru L. Priamy kontakt

Viac

Vila H

Dom postavený na extrémne svahovitom, na východ orientovanom teréne. Koncept zachováva prírodnú podstatu

Viac

Energo control

Administratívna budova predstavuje rekonštrukciu a nadstavbu historickej budovy bývalých plynární na nové

Viac

Kostol Saleziánov

Základným atribútom tejto rekonštrukcie je zjednocovanie a výrazová očista. je v koncepte dosiahnutá

Viac

Zelená garáž

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku v blízkosti rušnej križovatky snp a Toryskej ulice. Projekt sa

Viac