Architekt Burák: Volvo zmení Košice ako železiarne, no mesto nie je pripravené.

Do Košíc mieri Volvo, ako je mesto pripravené na príchod veľkého investora? To sa pýtam aj ja. Základ takého rozvoja mesta je strategický dokument a územný plán. Mesto ho má, ale je zo sedemdesiatych rokov. Či tento územný plán reaguje na takúto …

Viac

Slovenský oblak v Dubaji

Téma svetovej výstavy v Dubaji, ktorá sa bude konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021, je futuristická: Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti (Connecting Minds, Creating the Future). Podľa usporiadateľov má reflektovať víziu pokroku …

Viac

Ako urobiť dobré mesto

Atrium architekti je predovšetkým produktívne architektonické štúdio, no v podstate paralelne vyvíjate aktivity, ktoré spadajú do kategórie architektonického aktivizmu. Spomeniem najmä Mestské zásahy, ktorý síce začal v Bratislave, no vy ste …

Viac

Pocitové mapy

Každý z nás má svoje mesto uložené v subjektívnej mape impresií, ktoré rozhodujú o tom, ako ho vnímame a používame. No ak sa spojí viac podobných názorov, individuálny obraz nadobúda objektívne črty. Aké sú teda naše mestá a ako sa o ne …

Viac

Contemporary Housing

prirodzené prostredie a trvalo udržateľné zlepšovanie na viacerých úrovniach zahŕňa okrem inštalácie tepelnoizolačnej membrány aj analýzu všetkých architektonických prvkov, ktoré by poskytovali moderný vzhľad a nové funkcie pre budovu. Monochromatická …

Viac

Panelák z Humenného: V dobrej bytovke sa cítite ako v rodinnom dome

Na pohľad jednoduchý bytový dom v Humennom dostal Cenu Dušana Jurkoviča od Spolku architektov Slovenska oprávnene. Práve na jeho príklade možno vidieť, čo všetko musí mať kvalitný panelák.

Viac

Kedysi to bol mlyn, dnes moderné bývanie na východe Slovenska

Košický ateliér Atrium získal Cenu Dušana Jurkoviča, najstaršie ocenenie spomedzi architektonických cien, už druhýkrát. „Zaväzuje nás to, aby sme neubrali, práve naopak, aby sme svoj potenciál ešte viac rozvíjali,“ hovoria architekti na čele …

Viac

Cena Dušana Jurkoviča 2017 pre Mlyn Humenné

Predsedom medzinárodnej poroty bol Jakub Fišer z Českej republiky a ďalšími členmi boli: Iván Nagy (Maďarsko), Grzegorz Stiasny (Poľsko), Martin Jerguš, Richard Murgaš (Slovensko – laureát Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2016), Sebastian Nagy, Matej …

Viac

Mlyny - Pomaly ale isto

Mlyny – stavby a stroje súčasne – patrili u nás k najrozšírenejším tradičným výrobným prostriedkom. Na ich vznik, technické a konštrukčné znaky, stavebné a priestorové riešenia mali vplyv geografické podmienky. Mlyny predstavovali nielen …

Viac

Centrum zdieľaných služieb

Virtuálny svet je prosto iný svet, ktorý sme vytvorili, ktorý používame a odovzdávame mu svoje znalosti a kompetencie. Nie je však isté, ako toto obcovanie dvoch svetov budeme dlhodobo znášať. Či nás náš statický svet so svojím pomalým ospalým …

Viac