Art School Smižany - dostavba

Projekt nadväzuje na mimoriadne úspešný koncept ArtSchool Smižany. Jestvujúca škola sa v dôsledku obrovského záujmu o štúdium kapacitne takmer strojnásobí. Už počas koncipovania pôvodnej školy sa strategicky rozhodlo, že pozemok za školou sa ponechá pre potenciálny rozvoj, ktorému však v tom čase takmer nikto neveril. Dostavba školy je teda logickým pokračovaním začatej cesty. Škola sa týmto dostane až na ďalšiu ulicu, čím sa vytvorí atraktívna promenáda pozdĺž rieky Brusník.

Charakterom a mierkou koncept dostavby nadväzuje na pôvodnú školu a pri Brusníku ju zvýrazňujeme dvojpodlažnou bielou „škatuľou“ členenou farebnými objemami ako citáciou pôvodnej kompozície školy, medzi ktorými je vymedzený aj nový hlavný vstup do budovy. Pôvodný severný a nový južný vstup týmto ohraničia novú „pasáž“ umenia a umeleckých aktivít, ktorou možno voľne prechádzať a pozitívne sa inšpirovať. Na pasáž je „navesený“ tanečný odbor, spoločenská sála, zborovňa, WC, kotolňa, sklad, archív, schodisko s recepciou a pohotovostnou šatňou. „Pasáž“ je rozšírená pred spoločenskou sálou, kde sa vytvorí rozptylová hala, priestor pre čakanie rodičov a žiakov a výstavky prác študentov. Združený strešný svetlík a bazilikálne okná presvetlia foyer a spoločenskú sálu z východu. Kolmo na hlavnú os je navrhnuté dvojpodlažné krídlo sprístupňujúce chodbami hudobné a výtvarné učebne. Na poschodí v kľudovej polohe je umiestnený výtvarný odbor s učebňami maľby, modelovania, kresby, grafiky, ako aj dielne kovu, dreva a textilu.


V krátkom čase si ZUŠ v Smižanoch získala v celom regióne Spiša výborné referencie a vzrástol záujem o ňu do takej miery, že bolo potrebné uvažovať s jej rozšírením. Obecný pozemok pozdĺž Novej ulice, ktorá spája námestie s nábrežím potoka Brusník, dáva predpoklady pokračovať na úspešnom koncepte 1.etapy a vytvoriť učebne a priestory pre ďalšie umelecké odbory na škole. V 2.etape autorský kolektív z architektonického štúdia Atrium navrhuje dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré svojou flexibilitou vo vzťahu od nového hlavného vstupu cez halové priestory až do učebňových traktov 1. a 2.etapy splní požiadavky školy v intenciách súčasných moderných trendov školských stavieb.
Tvar obecného pozemku k potoku umožnil nielen plošne, ale aj výškovo vygradovať hmotovú skladbu do dvoch nadzemných podlaží, tvoriacich južné uličné priečelie na Nábrežnej ulici. Architektonická štúdia dokumentuje, že 2.etapa nielenže naviaže, ale rozvinie nasadený koncept 1.etapy v realizáciu výnimočných estetických a architektonických kvalít. Len takáto škola môže byť prostredím, kam deti budú chodiť s radosťou a s chuťou nielen sa vzdelávať, ale aj rozvíjať svoje talenty.
Kiežby bolo takých škôl na Slovensku viac......!

Ivan G ü r t l e r – architekt

Kresliarske a hudobné pavilóny umiestnené vo farebných kockách. Vytvorený dvor so spoločenskou a divadelnou časťou.

V pozadí viditeľná pôvodná škola

Hlavný vstup do budovy od rieky Brusník. Farebné kocky vychádzajúce z konceptu pôvodnej školy.

Vstup do budovy

Pokračovanie chodby z pôvodnej školy a jej vyústenie k rieke Brusník. Výrazný strešný svetlík a pohľad do spoločenskej sály.

Spoločenská a tanečná časť

Model

Hlavný vstup od rieky

Model

Pohľad do tanečnej sály

Vzťah pôvodnej školy a dostavby

Vzťah pôvodnej školy a dostavby

Hlavná fasáda pôvodnej školy s výrazným nápisom Art School

Výkresy

Koncepčná škica

Projekt
2008
Náklady
1500000 EUR
Zastavaná plocha
3000 m²
Investor
Obec Smižany
Lokalita
Námestie Pajdušáka, Smižany

Vybrané projekty

*Aktuálne

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové

Viac

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac