Cintorín Košice

SKUTKOVÝ STAV
Mestský cintorín svojou rozlohou zaberá v rámci územia Košíc značné územie pre ktoré však nieje zrealizované adekvátne predpolie a nástupný priestor. Sériou nešťastných rozhodnutí mesto rozpredalo parcely bezprostredne susediace so vstupným priestorom a dnešný stav môžeme pokojne nazvať ako žalostný.
Hlavný dopravný koridor na cintorín je Cintorínska ul a Rastislavova ul. Cintorínska ul. svojím pozdĺžnym zeleným pásom navodzuje dojem mimoriadnej komunikácie, ale faktom je, že je vyvedená do nešťastne riešenej križovatky. Navodená pomyselná os bola preťatá dopravným koridorom, ktorý navyše poprel možnosti pohybu a vstupe peším a cyklistom.
Ak Mestský cintorín je mimoriadnym pietnym miestom, Rastislavova a Cintorínska ul by túto skutočnosť mali reflektovať, skutočnosť je však iná. Len málokto pochopí, že sa práve dostal na cintorín.
Centrálnemu priestoru cintorína dominuje hodnotná, vzrastlá zeleň, ktorou doslova prerastený. Výrazným mikrourbanizačným princípom je systém striktne definovaných uličiek vytvárajúcich vlastný mikrosvet.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
Hlavným momentom navrhovaného riešenia je vytvorenie kruhovej križovatky prinášajúcej niektoré pozitíva danému územiu – bezkolízne riešenie dopravy, moment spomalenia dopravy, poukázanie na výnimočnosť daného miesta.
Cintorínska ulica sa týmto zaústi do zeleného ostrovčeka kruhovej križovatky a prirodzene pokračuje ďalej, čím vytvára výraznú kompozičnú os smerom na hlavný vstup na cintorín a kríž na konci.
Výrazným urbanizačným a miestotvorným prvkom je predpriestor, námestie. Dôstojné miesto, ktoré funkčne aj esteticky jasne vymedzí rozhranie vesmíru putujúcich a pozostalých. Tento predpriestor je dnes vymedzený plochou 500m2, ktorá vzhľadom na rozmery cintorína (bezmála 280.000m2) je extrémne disproporčná.
Priestor za hlavnou bránou je striktne definovaný pôvodným zadaním. Šikmá plocha tohto priestoru je dnes veľkým asfaltovým priestorom bez priestorovej artikulácie. Jeho rozmer a tvar je však podľa nášho názoru výnimočný a riešenie ktoré navrhujeme to len podčiarkuje. Šikmú plochu urbanizujeme systémom terás z bieleho kameňa, ktorý je v prísnom farbnom kontraste so vzrastlou zeleňou všade naokolo. Na týchto terasách je priestor na posedenie, oddych, uloženi sviec, vencov a po.
Na začiatku a konci pri kríži je navrhnutá vodná plocha, ktorá má popri filozofickom ponímaní aj urbanizačný a klimatický význam.
Systém sedenia, navigácie, infosystém a pulty na príležitostné trhy – všetko je navrhnuté v zjednocujúcej bielej farbe.
Navrhované riešenie počíta s postupnou etapizáciou presahujúcou zadanie súťaže.
ETAPA 1
Je vymedzená pôvodným zadaním a počíta s vytvorením kruhového objazdu s jasným nástupom do predpriestoru cintorína a umiestnením statickej dopravy po stranách. Priestor pre peších a dopravu je jasne vymedzený.
Malé námestie je definované priestorom obslužnej budovy, centrálnej vstupnej brány a predajňou kvetín a kolumbária. Námestie je navrhnuté ako spevnená plocha z bieleho kameňa uloženého do piesku a štvoricou stromov v jeho centrálnej polohe.
Jestvujúce budovy by boli v prvej etape rekonštruované v rozsahu úpravy fasád použitím veľkoformátových bielych, zjednocujúcich obkladov.
ETAPA 2
Rozširuje rozsah námestia spôsobom, ktorý počíta s asanáciou obslužnej budovy cintorína a jej presunutím do Novej budovy oproti budove Obradnej miestnosti.
ETAPA 3
Je radikálnym riešením, ktorý zásadným spôsobom definuje Mestský cintorín ako miesto oddychu, zastavenie, piety. Rozširuje priestor námestia na úkor komerčných budovy po pravej strane a ich presunutie do novej budovy vedľa hlavného vstupu a vytvára dodatočné parkovanie pred. Uvedomujeme si radikálnosť riešenia, ako aj súkromné vlastníctvo, na druhej strane však ponúkame pohľad do budúcna bez kompromisov.

Projekt
2021
Investor
Mesto Košice
Lokalita
Rastislavova ul., Košice

Vybrané projekty

*Aktuálne

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové

Viac

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac