Retail Park B2

Urbanisticko architektonický koncept Areálu Bardejovská je tvorený
zástavbou do tvaru U s parkovaním v tažisku areálu a zásobovacou
komunikacnou kostrou po vonkajšom obvode areálu. Na základe
spracovanej Dopravnej štúdie je napojovacím bodom pre dopravné
sprístupnenie areálu novo vybudovaný kruhový objazd na ul. Bardejovská,
lokalizovaný medzi vjazdmi do elektrickového depa a vjazdom
do areálu športového gymnázia, približne v strede. Okolo kruhového
objazdu sa pocíta s vybudovaním nových zaradovacích a pripojovacích
dopravných pruhov a chodníkom pozdlž Bardejovskej ulice.
Zásobovací vstup je lokalizovaný na okraji, v mieste jestvujúceho
vjazdu do areálu Športového gymnázia v správe KSK. Sprístupnenie
areálu pre peších je umožnené priamo z Bardejovskej ulice pomocou
výrazného pešieho koridoru okolo polyfunkcnej budovy P2 od Bardejovskej
až do tažiska retailu. Poloha elektrickových zastávok ostáva
bez zmeny.
Dominantným prvkom riešeného územia je dvojica 7-podlažncých
polyfunkcných budov pri vstupe na okraji územia, ktoré jasne navádzajú
návštevníkov areálu do jeho tažiska.
Polyfunkcné budovy sú odsadené od Bardejovskej ulice tak, aby dodržali
ulicnú ciaru susedných objektov a zároven odsadením vytvorili
pútavý verejný priestor s dostatkom zelene a živý parter. Pod obidvoma
polyfunkcnými budovami je navrhuté podzemné parkovanie na
jednom podzemnom podlaží. V parteri budov je umiestnený vstupný
vestibul s kaviarenským a lobby zázemím. Na podlžíach 2NP až 7NP
sú navrhnuté kancelárske priestory.
Objekt P1 má v zadnej casti na úrovni komunikácie (smerom k retailu)
pod objektom, umiestnené Washcentrum.
Strechy polyfunkcných budov sú navrhnuté ako vegetacné.
Na koncepciu živého parteru nadväzuje séria piatich, samostatne
stojacích retailových objektov radených do tvaru U so sklenenou
fasádou a dominantnou, horizontálne koncipovanou, vznášajúcou sa
líniou vertikálnych lamiel s oblúkmi v nároží, ktorá tieni sklenenú
fasádu a zároven vytvára krytí exteriérový priestor.
Budovy retailu sú prevažne dvojpodlažné so skladovým zázemím v
jeho zadnej casti, ktorá je dopravne sprístupnená práve pre zásobovanie.
Retailové objekty umiestnené v rohoch, oznacené ako retail R2
a R4 sú navrhované ako 3-podlažné s možnostou využitia aj na šport,
resp. zdielanú funkciu retailu a športu.
Medzi budovami retailu je situovaný komunikacný priestor pre peších
s umiestnením kludových, oddychových zón.
Vnútroareálová komunikácia od kruhového objazdu smerom dovnútra
areálu je navrhovaná ako jednosmerná s priecným parkovaním,
predelením zelenými pásmi s koridormi vzrastlej zelene.

Projekt
2019
Investor
súkromný

Vybrané projekty

*Aktuálne

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové

Viac

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac