Slovenský pavilón EXPO DUBAJ 2020

Téma Expo 2020 v Dubaji: Connecting Minds Creating the Future
Téma slovenského pavilónu: MOBILITA
Slovensko má historicky mnoho zásluh na pokroku v oblasti mobility. Nejedná sa len o patenty ako helikoptéra, padák či prvý elektromotor. Nemenej známe sú aj súčasné napredovania v problematike spájania leteckej a cestnej dopravy – Aeromobil. Kedže väčšina našich prevratných patentov je spájaná so vzdušnou mobilitou, rozhodli sme sa tému “oblakov" pretaviť do nášho pavilónu.

Pavilón je navrhnutý ako oblak myšlienok, reprezentujúci plynulý pohyb, ktorý nabáda k zastaveniu sa, nádychu a sneniu. Vďaka ľahkosti materiálov poskytuje oblak nepretržitý pohyb a príležitosť pre návštevníka cestovať len tým, že zdvihne zrak a nechá sa vtiahnuť do jeho útrob. Pri prechádzke po pavilóne sa návštevník cíti obklopený oblakom myšlienok, vnára sa doňho, aby odhalil jeho vrstvy.

Pavilón zároveň stavia na dualite jemnosti a pohybe myšlienok a ich tekutosti, ktoré sú starostlivo ponúknuté návštevníkovi vo forme oblaku myšlienok reprezentujúcom dušu našej krajiny, a na stabilite a istote obrysov, ktorá stvárňuje dedičstvo bohatej a autentickej kultúry a prírody, ktorá tvorí srdce Slovenska. Táto štruktúra je zhotovená z vrstvenia textúr obohatených o motív slovenských vzorov, ktoré symbolizujú mnohoraké aspekty našej krajiny. Po zotmení sa na vrstvách rozpúta farebná hra svetiel prezentujúca diverzitu krajiny, jej jas a osvietenosť.

Architektonický návrh bol koncipovaný tak, aby presne zodpovedal rozpočtovým požiadavkám, ktoré boli oznámené, aby sa prispôsobili realizovateľnosti. Už v tejto fáze sme pristúpili k návrhu pragmaticky a radili sme sa so stavebnými spoločnosťami a konzultantmi v Dubaji, ktorí sa už podieľali na stavebných projektoch pre Expo, aby porovnali projekt podla návrhových a dodacích usmernení spoločnosti Expo 2020 Dubaj, ako aj ich skúseností s predošlými realizáciami.

Konštrukčné riešenie

Pavilón stavia na racionálnej, mobilnej, modulárnej, kontajnerovej architektúre, ktorá je v ktoromkoľvek okamihu pripravená na prevoz a montáž a zároveň reflektuje samotnú tému mobility.

V rámci modulu sú umiestnené ľahké transparentné textílie, ktoré sú kotvené na streche pavilónu a po jeho bokoch subtílnymi oceľovými lankami, aby sa zabezpečila ich stabilita aj v prípade zhoršených poveternostných podmienok. V prípade extrémnych podmienok (napríklad púštna búrka) je možné látky zrolovať smerom nahor.

Ako samotný oblak, tak aj náš pavilón sa po skončení EXPO 2020 vyparí. Navrhnuté z ľahko odnímateľných modulov a materiálov šetrných k životnému prostrediu sa na konci expozície pavilón rozoberie, aby mohol byť znovu použitý na inom mieste.
Predložený projekt bol navrhnutý tak, aby zabezpečil rôzne výhody z hľadiska logistických riešení prepravy materiálov, dostupnosti zdrojov, ktoré sú už k dispozícii v Dubaji, špecifických podmienok počas fázy výstavby a v neposlednom rade jasnej stratégie v prípade jeho opätovného využitia.

Dispozičné riešenie

Pavilón je rozdelený na exteriér (Slovenské nádvorie) reprezentujúci fantáziu a interiér, ktorý stavia na racionalite slovenských nápadov a výrobkov (Made in Slovakia). Slovenské nádvorie nabáda návštevníkov na kontemplatívnu prehliadku. Tu „čakanie“ znamená pohyb a dialóg s priestorom. Toto je ústredné miesto, kde sa svet stretáva s našou krajinou. Tam, kde skúsenosti pokračujú, a prehliadka začína.

Pódium, umiestnené v srdci cesty na promenáde bude hostiť vystúpenia, ktoré pobavia návštevníkov nielen počas čakania. Či už pohyby pavilónu, alebo samotná choreografia, na nádvorí je vždy čo pozorovať. Návštevník sa cez mrak myšlienok a aktivity na nádvorí dostáva do foyer. Tu sa nachádza infopult s detským kútikom a obchodom.

Vybraný návštevníci a VIP hostia sa dostávajú na 2., resp. 3. NP vlastným schodiskom, ktoré mizne v oblaku myšlienok, aby sa znova objavili v reštaurácii a konferenčných miestnostiach na 2.NP, či v kanceláriách na 3.NP. Na konci pavilónu sú situované technické miestnosti a sklady spolu s technickým a zásobovacím schodiskom a výťahom, ktorý zároveň spĺňa funkciu zadného diskrétneho VIP vchodu.

Návrh pavilónu má za cieľ predstaviť logický, rozumný a elegantný prístup z hľadiska zážitku návštevníkov, a to predovšetkým minimalizáciou problémov pri čakaní pred vstupom, pričom zároveň ponúka pekné a pútavé riešenie na zabezpečenie tienenia a ochrany pred slnkom a teplom a to aj formou rozprašovania vodnej pary, ktorá dopĺňa ilúziu oblaku. V neposlednom rade navrhované rozloženie oblasti má za cieľ ponúknuť maximálnu flexibilitu, a to najmä v „dočasnej“ výstavnej časti pavilónu, využívajúc najužitočnejšie riešenia, ktoré ponúkajú technológie na trhu v Dubaji.

Materiálové riešenie

Väčšina navrhnutých materiálov bola vybraná tak, aby vytvorila riešenia, ktoré sú veľmi rýchle na inštaláciu a s minimálnym vplyvom na životné prostredie (čím sa zabezpečí najvyšší možný prístup Slovenska k udržateľnosti), zatiaľ čo predstavuje obdivuhodnú bohatosť slovenskej kultúry vo všetkých aspektoch života.

Gro konceptu tvorí mrak myšlienok, ktorý je stvárnený priehľadnými látkami, ktoré symbolizujú dočasnosť a pohyb myšlienok. Kovová modulárna kontajnerová konštrukcia je symbolom pevného základu a praxe. Tieto materiály je možné jednoducho prepraviť zo Slovenska, respektíve ľahko obstarať v regióne GCC a v Dubaji. Javia sa teda ako najlepšia voľba z hľadiska stratégie nákladov a minimalizujú nepredvídateľné okolnosti, čo vedie k prístupu založenému na inteligentnom praktickom prístupe, ktorý pomôže slovenským zainteresovaným stranám zabezpečiť a chrániť zvyšok financií potrebných pre všetky ostatné úlohy účasti Slovenska na Expo 2020 v Dubaji.

Projekt
2019
Náklady
3500000 EUR
Zastavaná plocha
2000 m²

Vybrané projekty

*Aktuálne

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové

Viac

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac