Športové centrum Žilina

Medzi výrazne prvky morfológie krajiny patrí úpätie vrchu Dubeň a tok rieky Vah. Tieto krajinné prvky vymedzujú územie pre vznik nového športovo-kultúrneho centra. Líniovosť celého miesta ďalej podporujue záhradkárska chatova oblasť, obchvat mesta, železničná trať.

Koncept urbanizmu

Do tohto prostredia vstupujeme racionálnou a jednoznačnou formou línie. Tu staviame na pätu vrchu Dubeň, kde ju z časti zapúšťame do svahu. Línia tak akoby vyrastala z hory. Superblok ktorý spája, no jasne definuje. Apriárne sa vymedzuje voči mierke chatových objektov ktoré má za chrbtom, no vo svojej mierke nevyrušuje okolie. Stáva sa definíciou terasy ktorú lemuje. Na tejto terase sa potom odohrávajú všetky exteriérové športy.

Doprava

Pri návrhu napojenia na dopravnú kostru mesta vychádzame z platného ÚPM. Počítame s troma bodmi nápojenia. Dva z nich v súčasnosti existuju . Považujeme za potrebné vznik tretieho, a to priameho napojenia ponad rieku Váh. Odľahčime tak mestskú časť Duben a zabezpečíme ľahkú dostupnosť od centra mesta. Dopravu popri samotnej budove sme sa rozhodli vyriešiť dvoma kruhovými križovatkami, medzi ktorými cirkulujú autá. Jednosmerné rampy zabezpečujú plynulý pohyb áut.

Statická doprava

Statickú dopravu sme sa rozhodli riešiť veľkým podzemným parkoviskom. Myslíme si že v dnešnej dobe je logické neparkovať na teréne, obzvlášť v tak hodnotnom krajinnom prostredí. Podzemné parkovisko by sa budovalo postupne – tak ako by vyrastali športoviská nad ním.

Etapizovateľnosť

Pri návrhu sme dávali veľký doraz na realizovateľnosť v etapách. Počas všetkých fáz výstavby vieme zabezpečiť funkčnost celého areálu ( dostatok parkovacích miest, občianskej vybavenosti, atd… )

Ekológa

Budovu navrhujeme so všetkými súčasnými ekologickými trendami. Umiestnili sme ľadovú plochu vedľa bazénovej časti za účelom využívania zbytkového tepla na ohrev vody.

Projekt
2017
Investor
Mesto Žilina
Lokalita
Budatín, Žilina

Vybrané projekty

*Aktuálne

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové

Viac

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac