Varín - Návštevnícke centrum NP Malá Fatra

Aj napriek nedávnej výstavbe tohto objektu, vykazuje známky pomerne rozsiahlych
statických porúch zapríčinených pravdepodobne založením objektu na násype
pôvodných pivníc. Úlohou je teda rekonštruovať falzifikát pôvodnej historickej budovy.
Našim zámerom je poukázať na pôvodné dobové kvality, nevhodné riešenia novostavby
potlačiť, vytvoriť novú, priestorovým a dispozičným požiadavkám prispôsobenú
koncepciu s výrazným odlíšením novodobých zásahov.
Vsadené nové konštrukcie, okenné výplne s výrazným lemovaním, strešná rovina, hlavný
vstup, bezberiérovosť a celkové riešenie záhrady sú prvkami ktoré sa vo svojej
minimalistickej koncepcii a výraznej farebnosti jednoznačne odlišujú od pôvodnej stavby.
Vsadené bunky toaliet s integrovanými kuchynskými linkami sú výškovo znížené oproti
svetlej výške miestností, čim vzniká dojem vsadených kubusov v minimalistickom
tvarosloví s vertikálnym doskovaním a dvernými krídlami lícujúcimi rovinu kubusov sú
vo výraznom protiklade s dvernými otvormi do kancelári a ubytovacích buniek oproti
hygienickým jadrám.
Výraznou úpravou prešiel vstupný priestor, kde zjednocujeme výškovú úroveň foyeru a
bočných krídel čo prináša prevádzkové výhody a vytvára možnosti rozvinutia
prezentačných aktivít návštevníckeho centra a sedenia.
Z dispozičného a prevádzkového hľadiska zachovávame pôvodný trojtrakt, avšak
jednoznačným spôsobom definujeme funkčné využitie bočných krídel – po ľavej strane
je to funkcia návštevníckeho a vzdelávacieho charakteru s ubytovaním na poschodí a v
pravom krídle je to administratívna prevádzka Správy národného parku Malá Fatra.
Z urbanistického hľadiska vnímame ako veľký problém centrálny vstup do objektu s jeho
osovým charakterom a jeho nepokračovanie smerom do námestia, navrhujeme preto
nad rámec riešeného územia rozvinutie osového koridoru od hlavného vstupu až do
centra námestia a tým jeho prepojenie.
Dvorová časť bude slúžiť edukačným a zážitkovým aktivitám ako aj rozšíreniu funkcie
ochrany vtáctva a novo definovanými voliérami a skladovým zázemím.
Nevhodne riešené parkovanie v dvorovej časti sme koncepčne upravili a rozsah
spevnených plôch minimalizovali. Po obvode dvora koncipujeme peší chodník s
rozvinutím centrálneho parku s altánkom a vodnou plochou v podobe vodozádržneho
opatrenia – retencia.

Projekt
2023
Investor
Správa Národného parku Malá Fatra
Lokalita
Varín

Vybrané projekty

*Aktuálne

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové

Viac

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac