Cage of knowing

Interiér / Exteriér Marec 2009

More

Fluidum of small building

Cena sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, v šiestich kategóriách (exteriér, rekonštrukcia a obnova budov, občianske …

More

Vojnové pohrebisko v Bodružali

More

Nadstavba ako kapota

Trojpodlažný objekt v areáli bývalých plynární v Košiciach bol komplexne stavebne upravený a nadstavaný o jedno podlažie vrátane podkrovia. Hmotovo je členený na na pôvodnú a novú (nadstavenú) časť. Tie sú materiálovo zvýraznené. Pôvodná …

More

Exhibition of the month

Magazine ARCH 6/2012

More

Democreation

Architektura Morator 09/2005

More

1000x European Architecture

Braun Publishing, Schweiz

More

Michal Burák: Quality of the environment and quality of life closely associated

Michal Burák belongs among those architects who undertake both the designing of buildings and also land-use planning. He considers working in both spheres as mutually beneficial; it allows him to look at a building in its wider context and, with reference to land-use …

More

New Slovak Architecture

Slovart, author Henrieta Moravčíková

More

Vila A in magazine Dom a bývanie

Dom a bývanie 2/2012

More