Vila A in magazine Dom a bývanie

Dom a bývanie 2/2012

More

Military Cemetery Bodružal

V obci Bodružal nedaľeko Svidníka nedávno dokončili pomník pre padlých vojakov prvej svetovej vojny. Leží na existujúcom obecnom cintoríne v tesnej blízkosti dreveného artikulárneho kostolíka, ktorý je zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok. …

More

Atrium, štúdio pre ktoré nie je žiadna téma tabu

Každá architektúra, veľká či malá, znamená pre nich výzvu objaviť niečo nové. Počas svojej existencie obsiahli vraj všetky typologické varianty. V poslednom čase však svoju architektonickú činnosť zameriavajú na vývoj oblasti ekológie a trvalej udržateľnosti.

More

Pamätník nepostaveného pamätníka

Z príležitosti stého výročia úmrtia Bjørnostjerne Martiniusa Bjørnsona (1832 –1910), syna duchovného pastiera, spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru (1903) a snáď najznámejšieho cudzinca – obrancu práv Slovákov počas národnej …

More

Dobré činy dobrých ľudí sú svetlom tohto sveta

V tomto roku si Nórsko spolu s celým kultúrnym svetom pripomína sto rokov, ktoré uplynuli od smrti Björnostjerne Björnsona (1832 –1910), nórskeho spisovateľa, básnika, publicistu, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru.

More

Architektúra posunu

Verejné stavby sa tešili zvýšenej pozornosti aj z pohľadu teórie architektúry. Vitruvius hneď v II. kapitole prvej knihy píše: „Veřejné stavby se dělí na troje, z nichž jedny jsou obranné, druhé náboženské, třetí obecně prospěšné… …

More

Vila A - Dom(ov)

V porovnaní so slimákom alebo korytnačkou nie sme k svojim príbytkom fyzicky fixovaní, naopak, náš dom(ov) je neoddeliteľný od krajiny a miesta. Prečo sa napriek tomu vlastné domy stávajú pre mnohých ľudí bremenom? Privilégium človeka samostatne …

More

Formalizmom sa snažíme vyhýbať

Interview of Michal Burák for magazine ARCH

More

Energo Control Košice

V Košiciach neďaleko železničnej stanice zrekonštruovali a nadstavili zaujímavú historickú, nie však pamiatkovo chránenú budovu bývalých plynární. Nové funkčné využitie – pre administratívny účel – si vyžiadalo rozšírenie kapacity …

More

Contemporary Slovak Architecture

More