Bačkovík

Bidovce

Boliarov

Bukovec

Bunetice

Čakanovce

Čižatice

Dargov

Ďurďošík

Gemerská Hôrka

Hrašovík

Hrhov

Kecerovce

Kecerovský Lipovec

Kojšov

Kojšov - Kojšovská Hoľa

Košice - Košická Nová Ves - Mestská časť

Košice - Východné mesto

Košická Belá

Košické Oľšany

Markušovce

Mudrovce

Nižná Myšľa

Nová Polhora

Opátka

Opiná

Plechotice

Plešivec

Rozhanovce

Rudňany

Ruskov

Slanec

Slavec

Smižany

Sokoľ

Sokoľany

Trsťany

Vajkovce

Vtáčkovce

Vysoká nad Uhom