Stredisko environmentálnej výchovy NP Muráň

Riešené územie je rozdelené cestnou komunikáciou na dve časti. Prvá časť s pôvodnou
administratívnou budovou slúži výlučne ako škola v prírode a vzdelávacie centrum,
druhá časť slúži ako informačný a oddychový bod a sklad športových potrieb pre
návštevníkov. Súčasťou parcely je spevnená plocha s napojením na cestu, na ktorej
navrhujeme parkovisko.
Zámerom rekonštrukcie bolo vytvoriť novú koncepciu areálu prispôsobenú potrebám
detí počas pobytu v stredisku enviromentálnej výchovy. Pôvodná budova administratívy
dostala ubytovaciu funkciu doplnenú o spoločenské, prednáškové priestory a priestory
spoločnej kuchynky. Nachádzajú sa v nej izby s dvojpodlažnými lôžkami s vlastným
hygienickým zázemím, izby so spoločným hygienickým zázemím na chodbe a jedna
bezbariérová izba umiestnená na prízemí. Okenné a dverné výplne s lemovaním sú
spolu s novou strešnou konštrukciou a fasádnou omietkou ladené tak, aby čo
najprirodzenejšie zapadali do okolitého zalesneného prostredia.
Na mieste pôvodnej budovy skladu je navrhovaná jedáleň so zázemím kuchyne. Veľkými
presklennými plochami je priamo prepojená s terasovým sedením v exteriéri.
Minimalistické prestrešenie medzi budovami zabezpečuje bezpečný presun detí medzi
nimi. Priestory jedálne sú navrhované tak, aby sa v prípade potreby vedeli zmeniť na
multifunkčný priestor pre rôznorodé aktivity. Stavba je prestrešená vegetačnou
strechou, ktorá plynule prechádza svahovitým násypom po úroveň terénu smerom k
ulici. Vytvára tak rozľahlý pobytový priestor prístupný aj verejnosti. Pri tejto
minimalistickej koncepcii je budova nenásilne osadená v priestore, prirodzene izoluje
dvor od ulice a a znásobuje pocit zelene v okolí.
Exteriér obsahuje zábavný a oddychový park priamo napojený na pobytové schodisko,
kde sa nachádza aj ohnisko na otvorenom priestranstve. Park je vybavený množstvom
hracích prvkov pre voľnočasové aktivity.
Pred budovou sa nachádza edukačný park, ktorý je vybavený prvkami s výlučne
náučným charakterom. Slúži na oboznámenie sa s druhom, veľkosťou a tvarom dreva,
rastlín a živočíchov, s ich vývinom a ich prirodzeným prostredím na život.
Druhá parcela na opačnej strane ulice má navrhovanú rekonštrukciu pôvodnej budovy
skladu na informačné centrum pre návštevníkov a turistov. Budova osadená vo
svahovitom teréne je prístupná z terénu na oboch podlažiach. Smerom z ulice sa
nachádza info point, tzv. priestor so sedením a informačnými panelmi a mapami
lokálnych turistických trás. Z opačnej strany sú prístupné toalety a miestnosť na
odkladanie bicyklov. Areál má navrhované jazierko s vegetáciou, slúžiace ako
zachytávač dažďovej vody. Je doplnený chodníkmi, mobiliárom na sedenie, stojanmi na
bicykle a okrasnou vegetáciou. Priestor je plne prístupný verejnosti a okrem
informačného charakteru, slúži ako oddychový a relaxačný park.

Projekt
2023
Investor
Správa NP Muráň
Lokalita
Tisovec

Vybrané projekty

*Aktuálne

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové

Viac

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac