Verejný priestor Angels Aréna

Do štruktúry mestského prostredia vstupujeme s kvalitou, ktorá je odlišná a doplní paletu verejných
priesotorov mesta. Momentálne je priestor v dezolátnom stave a je (ne)využívaný hlavne ako
parkovacia plocha. Vstupné predpolie športovej haly, do ktorého technická infraštruktúra vstupovala
bezohľadne, navrhujeme „vyčistiť“ a zracionalizovať. S ohľadom na históriu miesta, ale aj súčasný
kontext, bola zvolená materialita. Z pohľadu dopravy miesto pôsobí ako bariéra a ignoruje potreby
cyklistov, chodcov, resp. ľudí so zníženou mobilitou. Tento stav je nutné zmeniť.
Návrh nazerá na problém ekológie a trvaloudržatelnej zelene nielen z pohľadu estetiky, ale aj ako na
relevantný mikro-ekosystém. Iba komplexným pochopením vzťahov fauny a flóry v urbannom prosredí,
môžeme vytvoriť miesto, ktoré bude užitočné nie len pre človeka, ale aj pre ostatné živé organizmy.
Problém održania vody v prostredý sa stáva nosnou témou a to nie len v architektúre.
Základným pilierom návrhu bolo vytvorenie gridu (šachovnice), ktorý naväzuje na hlavný nosný systém
budovy bývyalej jazdiarne – dnešnej športovej haly. Grid je podľa polohy vrámci námestia vyplnený
materiálom, resp. funkciou vrámci jeho ekologickej funkcie – mlatom, zelenými a vodnými plochami.
Použitím mlatových povrchov, ktoré umožnujú dobré vsakovanie vody do pôdy a následe umožnujú jej
vyparovanie do prostredia, čo najmä v letných mesiacoch pomáha k ochladovaniu meského prostredia.
Využitie akumulačných jazierok s kolísavou hladinou, ktoré budú schopné prijať prebytočnú vodu v
časoch prietrží mračien. Návrhujeme výsadbu vzrastlej zelene, ktorá od spustenia parku do užívania
bude príjemne tieniť a vytvárať dobrú mikroklímu.

Projekt
2021
Investor
Mesto Košice
Lokalita
Moyzesova a Kuzmányho ul., Košice

Vybrané projekty

*Aktuálne

Nominácia na CEZAAR 2024

S veľkou radosťou sme prijali Nomináciu Zelenej Lipy na Cenu CEZAAR 2024 vo veľmi silnej kategórii Bytové

Viac

DOMM na titulke

Rodinný DOMM od košického ateliéru Atrium Architekti je dielom striedmosti a rafinovanej redukcie: len jedna

Viac

How I met my architect

Vypočujte si podcast o tom kto sbe, ako sme začínali, kam smerujeme :)

Viac

PFMMXXIV

Máme za sebou najúspešnejší rok v našej 30 ročnej histórii. Rastieme vďaka Vám. Ďakujeme.

Viac

Ocenenie BIGSEE za projekt DOMM

V poradí druhý krát si z Ljubljany odnášame ocenenie za najlepší rodinný dom Big See.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac