Elementary school Selce

Hmotu materskej školy (ďalej MS) sme situovali na prvú terasu- nad základnú školu. Zastávame názor že budova MS musí viesť rovnocenný dialóg s ZŠ a nie s jedálňou. Táto dôležitá inštitúcia sa nesmie stať len prístavbou k jedálni, musí jasne komunikovať svoju rovnocennosť s ZŠ. Budovy jedálne a telocvične sa tak dostávaju do ďalšieho plánu a tvoria vybavenosť celého areálu. Hmota MŠ v performácií s budovou základnej školy vytvárajú spevnenú plochu- akýsi školský pobytový priestor, študentské námestie, (spolu fungujúci synergicky celok). Vytvorenie dlhých pobytových schodov pod budovou školky len podčiarkuje jej horizontálny charakter a uzatvára toto školské námestie. Nad MŠ je potom situovaná záhrada- výbeh pre deti. Tento priestor je v miernom svahu a preto sú na ňom vytvorené menšie terasy pre pobyt detí. Nad touto záhradou sa nachádza druhá väčšia terasa, na ktorú sme situovali ihriská ktoré môžu byť využívané deťmi z MŠ ako aj deťmi zo ZŠ. Sad, ktorý sa v súčastnosti nachádza na konci pozemku plánujeme využiť na edukačno-relaxačné prechádzky detí. Všetky tieto funkcie sú pospájané hlavnou komunikačnou tepnou, ktorá vedie od vstupu do areálu popri telocvični až hore k sadu.

Zasadenie do terénu
Prostredie do ktorého umiestňujeme MŠ je značne svažité. Preto považujeme za dôležité, aby sa táto nerovnosť terénu prejavila v budove MŠ. Miesto na ktoré vlkladáme objekt MŠ sme podľa vrstevníc rozdelili na tri terasy, ktoré sú vertikálne posunuté o 45 cm. Tieto terasy sú pospájané rampamy, ktoré zabezpečujú bezbariérovosť celého komplexu. Rampy nevnímame len ako výlučne komunikačnú zónu, ale rovnako ju chceme využívať ako hrací priestor pre deti. Výškové rozdieli nám pocitovo delia vnútorný priestor na funkčné celky, ktoré teda nemusia byť deléné fixnými priečkami.

Zmenšenie mierky
Miestnosti v rámci MŠ sme koncipovali ako bunky, ktoré medzi sebou vytváraju tečúci pristor. Ten vie byť delený posuvnými priečkami na menšie celky. Naším zámerom bolo vytvoriť menší urbanizmus- mesto pre deti. Tie vedia celý priestor donekonečna objavovať. Jednotlivé bloky sú materiálovo odlišené, čo na jednej strane spôsobuje pestrosť v interiéry, no na druhej strane to ponúka možnosť zoznámenia sa s netradičnými materiálmi. Snažili sme sa vyhnúť formálnej farebnosti, radšej sme zvolili materiálovú úprimnosť.

Priestorová variabilita
Otvorený priestor MŠ ponúka nekonečné možnosti variability a tak môže v budúcnosti prejsť adaptáciou na inú fuknciu. Vnútorná chodba sa v jednotlivých úsekoch otvára do strán a tak ponúka možnosti komunitných aktyvít. Spoločný priestor pre akcie MŠ sa dá zväčšovať podľa potreby na úkor jednej z tried.

Popis návrhu konštrukčno-technického riešenia
Pri voľbe konštrukčného systému sme dbali na jednoduchosť, estetiku a efektivitu celej konštrukcie. Budovu MŠ navrhujeme ako drevostavbu. Konštrukčný systém je tvorený drevenými stĺpami a trámami. Rozmiestnenie stĺpov je na sieti 6500×5500 mm. Všetky bunky vo vnútry stavby sú samonosné, stavané nezávisle od hl. konštrukčného systému. Tak vzniká jednoduchá variabilita prestavania celého interiéru, pri zmene funkcií stavby. Strechu navrhujeme ako pultovú s valcovaným plechom. Pultová strecha s miernym sklonom a presahom na južnej strane umožňuje efektívne tienenie a tým sa ušetrí na ochladzovaní MŠ v lete. V zime slnko býva nízko, takže sa slnečné lúče hravo dostanú dnu.

Project
2016
Investor
Selce Village
Location
Selce

Selected projects

*News

DOMM on the cover

The family house by Košice based studio Atrium Architekti is a work of art moderation and refined reduction:

More

How I met my architect

Listen to the podcast about who we are, how we started, where we're going :)

More

PFMMXXIV

We have had the most successful year in our 30-year history. We are growing thanks to you. Thank you.

More

BIGSEE award for the DOMM project

For the second time in a row, we are taking home the award for the best Big See family home from Ljubljana.

More

DOMM

New issue of ARCHITECT+ about contemporary Czechoslovak architecture, including a review by DOMM.

More

Recommended products

Public space guideline for city of Prešov

19.90 €

More

Kniha Zásahy Tatry 2019

12.90 €

More

Book of Urban Interventions Trnava

12.90 €

More

CHRISTMAS PACK

19.90 €

More

Book of Urban Interventions Liptovský Mikuláš

9.90 €

More

Book of Urban Intervention Humenne

9.90 €

More

Book o Urban Intervention Brezno

12.90 €

More

Book of East Side Architecture

19.90 €

More

Book o Urban Intervention Gelnica 2018

12.90 €

More

Book DETLUP

39.00 €

More

Book o Urban Intervention Kežmarok

12.90 €

More

Book of Urban Interventions Nitra

12.90 €

More

Book of Urban Intervention Košice - Prešov

19.90 €

More

Fairy Tales - New Place

33.00 €

More

Atrium Black Cube Shirt 01

19.90 €

More

MORPH Shirt 03

19.90 €

More

MORPH Shirt 01

19.90 €

More

MORPH Shirt 02

19.90 €

More

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19.90 €

More

Sketch Shirt Vinne

19.90 €

More