„Vo svojej práci neustále hľadáme človeka a jeho vzťah k okoliu, prírode, k sebe samému.
Objavujeme nové priestorové a dispozičné možnosti, hľadáme svoj vlastný, osobitý výraz.“

Atrium je ústredný a najväčší priestor antického obytného domu, bol hlavnou miestnosťou a centrom rodinného života, okolo ktorého boli situované menšie miestnosti. Tu býval krb, v strede otvor a pod zemou nádrž na dažďovú vodu … „Lexikon architektúry“

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO ATRIUM

bolo vytvorené v roku 1991 s cieľom integrovať architektúru, urbanizmus, dizajn a výtvarné umenie do jedného priestoru.
Pozývame Vás na jeho formovanie! Chceme, aby aj pre Vás bolo miestom úžitku, oddychu, ochrany a podnecovalo k tvorivým výsledkom, k pokoju, k pokore …
Architektonické štúdio Atrium sa môže stať priestorom aj Vašej architektúry.
Ak si myslíte, že Architektúra je len pre vyvolených, mýlite sa.
Do vášho projektu vnesieme rozmer, ktorý sa v bežných katalógoch nenachádza.
Neváhajte sa nás opýtať.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY NAŠEJ PRÁCE

Vo svojej práci neustále hľadáme človeka a jeho vzťah k okoliu, prírode, k sebe samému. Objavujeme nové priestorové a dispozičné možnosti, hľadáme svoj vlastný, osobitý výraz.
Tvarová a dispozičná čistota, jednoduchosť riešenia a organické prepojenie na exteriér, využívanie prírodných materiálov, hľadanie cesty k energetickej sebestačnosti navrhovaných budov.
V našej tvorbe neexistujú dva rovnaké výsledky. Každá architektúra, aj tá najmenšia, je pre nás výzvou objaviť niečo nové, od elementárnych dizajnérskych prvkov, až po najväčšie merítka urbanizmu a územného plánovania.

NAŠE SLUŽBY

Každý náš projekt niekde začína a niekde končí.
Začíname spracovaním architektonickej štúdie. V tejto fáze overujeme priestorové a dispozičné možnosti, vzťah k okoliu, celkové architektonické riešenie stavby.
Ďalšie etapy ako spracovanie projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie slúžia k získaniu príslušných povolení.
Záverečnou etapou je spracovanie tendrovej a realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá končí rozpočtom.
Zabezpečujeme všetky stupne projektovej dokumentácie a všetky súvisiace profesie.
Poskytujeme tiež Autorský dozor a Projektový manažment.
Typologický rozsah, ktorému sa venujeme začína od najmenších interiérov, cez rodinné a bytové domy, administratívne priestory a končí niekde pri projektoch logistických a priemyselných centier.
Pre väčšie spoločnosti a developerov ponúkame tiež spracovanie fit-out projektov.
V prípade spracovania územného plánu ponúkame služby až po jeho schválenie v obecnom, či mestskom zastupiteľstve.
Obciam a mestám ponúkame tiež možnosť spracovania projektov pre dotácie z fondov Európskej únie.

Bývanie

Bývanie

Človek sa pre stavbu rodinného domu nerozhoduje často, väčšinou raz za život. Je to významný krok pre každého z nás. Snívame o svojom dome snov, predstavujeme si ho a nakoniec aj tak väčšina skončí v katalógovom bývaní. Splniť si svoj sen pre nás znamená vytvoriť niečo nové, „ušité“ presne pre potreby daného človeka, originálne, jedinečné, tak ako je každý jeden z nás.
Prečo teda nežiť svoj sen?
Katalógy sú síce relatívne lacné, ale je to ako s autami, to lepšie niečo stojí, ale stojí za to. Nebojte sa nás opýtať na cenu, alebo si ten svoj predsa len vyberte z nášho katalógu:)

Občianske

Občianske

Navrhnúť verejnú stavbu tak, aby slúžila a podnecovala k výrazným estetickým zážitkom, moderne kreovala verejný vkus a ako celok organicky vstúpila do zažitého prostredia je pre nás vždy veľkou výzvou. Pritom slovo organicky rozhodne neznamená zastať v čase a vývoji, práve naopak.

Religiózne

Religiózne

Tento typ stavieb, aj keď sa k nám nedostáva tak často ako by sme chceli, je dôvod, prečo robíme architektúru. Hľadáme v nej seba. Absolútnym spôsobom to obohacuje a očisťuje naše vnútro.

Komerčné

Komerčné

Administratívne budovy, Obchodné centrá, Showroomy, ale napríklad aj Logistické či priemyselné parky. To všetko v sebe nesie potenciál kvalitnej architektúry ak sa chytí za ten správny koniec. A my sa o to samozrejme chceme pokúsiť.

Interiér/Dizajn

Interiér/Dizajn

Najmenšia a zdanlivo najjednoduchšia časť celej našej práce. Väčšinu nášho života trávime v interiéroch budov, chceme sa v nich cítiť príjemne a zdravo, preto ich návrhu by mal byť venovaný náležitý priestor.
Dnes už nestačí povedať „Postavím dom, zvyšok sa dokončí sám“.
Interiér a exteriér domu by mal byť vo vzájomnej harmónii a mal by „sviežo plynúť“.
Do tejto kategórie radíme aj malé výstavné expozície, dizajny doplnkov akými sú svetlá, nábytok, či mestský mobiliár.
V prípade záujmu navštívte aj náš EŠOP, v ktorom objavíte kopec zaujímavých vecí, ktoré by sa mohli hodiť.

Urban

Urban

Riešenia veľkých urbanistických úloh, akými svojho času bola výstavba nových sídlisk sú síce v našom regióne už za nami, každopádne niečo nám tu ešte ostalo. A to málo, čo sa k nám dostane sa snažíme navrhnúť tak, aby generácie po nás, mali na čo pozitívne nadviazať.
A možno niekedy postačí aj jednoduchá a lacná myšlienka a verejný priestor zmeníme na nepoznanie. Dôkazom je aj projekt Mestské zásahy, ktorý každoročne prinášame vybraným mestám. No a územných plánov riešime toľko, že sme im vyhradili samostatnú záložku.